Posted by: MT | 14/01/2019

LỤC TỰ ĐẠI MINH CHÚ

Advertisements
Posted by: MT | 28/12/2018

LƯỢC TRUYỆN ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ

Posted by: MT | 28/12/2018

ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ

Posted by: MT | 28/11/2018

QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

Video kỷ niệm 1 năm ngày viên tịch của tác giả Huyền Thanh

 

 

Posted by: MT | 20/02/2018

Tiểu sử Cư sĩ Huyền Thanh

huyenthanhnguyenvutai

Thế danh Nguyễn Vũ Tài
Pháp danh Huyền Thanh
Sinh ngày 01-04-1958, tại Đà Lạt, Việt Nam
Viên tịch ngày 24-11-2017, tại Sài Gòn, Việt Nam
Xem tiếp >>

FILE NÉN (.RAR) TOÀN BỘ DỮ LIỆU LƯU TRỮ
CỦA TRANG KINH MẬT GIÁO

Click chuột để tải từ Google Drive:

KinhMatGiao.rar

Categories