Đăng bởi: TPK | 05/07/2015

BỘ MẬT GIÁO

MẬT TẠNG

Gồm các bản dịch phần Mật Giáo Bộ của Đại Chánh Tạng
(Taisho Tripitaka No.848 ~ No.1420)

=====================================================

MẬT GIÁO CHƯ TÔN NGŨ BỘ

Tập 1: Như Lai Phật Bộ || Tập 2: Chư Bồ Tát Bộ || Tập 3: Quán Âm Pháp Bộ || Tập 4: Kim Cương Minh Vương Bộ || Tập 5: Chư Thiên Hộ Pháp Bộ _Q.1 | Chư Thiên Hộ Pháp Bộ _Q.2

=====================================================

ĐẠI CHÁNH TÂN TU ĐẠI TẠNG KINH

Một số bản kinh ngoài Bộ Mật Giáo được dịch từ Đại Chánh Tạng

=====================================================

GIA HƯNG ĐẠI TẠNG KINH

Chú Loại || Giải Oán Kết Trong Một Trăm Đời || Phổ Hiền Hạnh Nguyện || Sinh Thiên Thập Giới || Tiêu Tai Cát Tường

=====================================================

VẠN TỰ TỤC TẠNG KINH

Một số bản kinh được dịch từ Tục Tạng

=====================================================

PHÁP KINH ĐẠI BỘ

Acala (Bất Động) || Amitābha (A Di Đà) || Avalokiteśvara (Quán Tự Tại) || Bhaiṣajyaguru (Dược Sư) || Cuṅdhe (Chuẩn Đề) || Dāna (Thí Thực) || Kṣitigarbha (Địa Tạng) || Mañjuśrī (Văn Thù) || Maṇḍala (Đàn Thành) || Mahāpratisāra (Đại Tùy Cầu) || Maitreya (Di Lặc) ||Mayūra (Khổng Tước) || Thủ Ấn (Mudrā) || Nāgarāja (Long Vương) || Pañcamantra (Ngũ Bộ Chú) || Prajñāpāramitā (Bát Nhã) || Saddharma Puṇḍarīka (Pháp Hoa) || Samantabhadra (Phổ Hiền) || Sitātapatrā (Bạch Tản Cái) || Sussidhikara-sūtra (Tô Tất Địa) || Tārā (Đa La) || Uṣṇīṣa (Phật Đỉnh) || Uṣṇīṣa-vijaya (Tôn Thắng) || Ucchuṣma (Uế Tích) || Vairocana (Đại Nhật) || Vajraśekhara (Kim Cương Đỉnh) || Vasudhāra (Trì Thế) || Vidyārajā (Minh Vương) || Śarīra (Xá Lợi) ||Śrīmahādevī (Cát Tường Thiên) || Śūraṃgama (Lăng Nghiêm)|| Ākāśagarbha (Hư Không Tạng) || Bản Tôn Trường Thọ || Quán Âm Bảo Điển || Āṭvaka (A Tra Bạc Câu) || Vajradhātu-Maṇḍala (Kim Cương Giới) || Garbhadhātu-Maṇḍala (Thai Tạng Giới) || Suvarṇaprabhāsa (Kim Quang Minh) || Nakṣatra (Tinh Tú Pháp Kinh) || Vairocana Mantra (Quang Minh Chân Ngôn) || Marīci (Ma Lợi Chi) || Sahasrabhuja-locana (Thiên Thủ Thiên Nhãn)


=====================================================

CÔNG CỤ HỖ TRỢ

  1. Software gõ chữ Phạn SIDDHAM & LANTSA

  2. Software gõ chữ & từ điển tra cứu chữ HÁN & NÔM

  3. Sách học viết chữ Phạn SIDDHAM & LANTSA

  4. Hướng dẫn gõ và viết chữ TÂY TẠNG

=====================================================

XEM TOÀN BỘ BLOG THEO TRANG

Trang: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |


=====================================================

LƯU Ý KHI TẢI TÀI LIỆU VỀ TRANG KHÁC

+ Giữ nguyên nội dung, tác giả, dịch giả và ghi nguồn kinhmatgiao.wordpress.com.
+ Các trang nhận Donation hoặc kinh doanh vui lòng không post lại tư liệu từ đây.
+ [Một số lưu ý khác…]

=====================================================

Đăng bởi: TNN | 22/09/2015

TRANG NGHIÊM VƯƠNG ĐÀ LA NI CHÚ

TRANG NGHIÊM VƯƠNG ĐÀ LA NI CHÚ (.PDF)

Soạn dịch: HUYỀN THANH

TRANG NGHIÊM VƯƠNG ĐÀ LA NI CHÚ

TRANG NGHIÊM VƯƠNG ĐÀ LA NI CHÚ

Đăng bởi: TNN | 22/09/2015

THẮNG DIỆU ĐÀ LA NI

THẮNG DIỆU ĐÀ LA NI (.PDF)

Soạn dịch: HUYỀN THANH

THẮNG DIỆU ĐÀ LA NI

THẮNG DIỆU ĐÀ LA NI

Đăng bởi: TNN | 22/09/2015

BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH CHÚ LUÂN

Soạn dịch: HUYỀN THANH

_BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH BÍ MẬT TÂM CHÂN NGÔN (.PDF)

BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH BÍ MẬT TÂM CHÂN NGÔN

BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH BÍ MẬT TÂM CHÂN NGÔN

_BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH TÂM TRUNG TÂM CHÚ (.PDF)

BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH TÂM TRUNG TÂM CHÚ

BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH TÂM TRUNG TÂM CHÚ

Đăng bởi: TNN | 16/09/2015

THIỆN NỮ THIÊN CHÚ LUÂN

THIỆN NỮ THIÊN CHÚ (.PDF)

Soạn dịch: HUYỀN THANH

THIỆN NỮ THIÊN CHÚ

THIỆN NỮ THIÊN CHÚ

Đăng bởi: TNN | 16/09/2015

QUANG MINH CHÂN NGÔN CHÚ LUÂN

QUANG MINH CHÂN NGÔN CHÚ LUÂN (.PDF)

Soạn dịch: HUYỀN THANH

QUANG MINH CHÂN NGÔN CHÚ LUÂN

QUANG MINH CHÂN NGÔN CHÚ LUÂN

Đăng bởi: TNN | 16/09/2015

PHẬT TÂM ẤN ĐÀ LA NI

PHẬT TÂM ẤN ĐÀ LA NI (.PDF)

Soạn dịch: HUYỀN THANH

PHẬT TÂM ẤN ĐÀ LA NI

PHẬT TÂM ẤN ĐÀ LA NI

Đăng bởi: TNN | 15/09/2015

PHẬT NHÃN PHẬT MẪU CHÚ LUÂN

PHẬT NHÃN PHẬT MẪU CHÚ LUÂN (.PDF)

Soạn dịch: HUYỀN THANH

PHẬT NHÃN PHẬT MẪU CHÚ LUÂN

PHẬT NHÃN PHẬT MẪU CHÚ LUÂN

Đăng bởi: TNN | 12/09/2015

THẬP BA LA MẬT CHÚ LUÂN

Soạn dịch: HUYỀN THANH

_THÍCH CA MÂU NI PHẬT THẬP BA LA MẬT CHÚ LUÂN (.PDF)

THÍCH CA MÂU NI PHẬT THẬP BA LA MẬT CHÚ LUÂN

THÍCH CA MÂU NI PHẬT THẬP BA LA MẬT CHÚ LUÂN

_BỐ THÍ BA LA MẬT ĐA CHÚ LUÂN (.PDF)

BỐ THÍ BA LA MẬT ĐA CHÚ LUÂN

BỐ THÍ BA LA MẬT ĐA CHÚ LUÂN

_TRÌ GIỚI BA LA MẬT ĐA CHÚ LUÂN (.PDF)

TRÌ GIỚI BA LA MẬT ĐA CHÚ LUÂN

TRÌ GIỚI BA LA MẬT ĐA CHÚ LUÂN

_TINH TIẾN BA LA MẬT ĐA CHÚ LUÂN (.PDF)

TINH TIẾN BA LA MẬT ĐA CHÚ LUÂN

TINH TIẾN BA LA MẬT ĐA CHÚ LUÂN

_NHẪN NHỤC BA LA MẬT ĐA CHÚ LUÂN (.PDF)

NHẪN NHỤC BA LA MẬT ĐA CHÚ LUÂN

NHẪN NHỤC BA LA MẬT ĐA CHÚ LUÂN

_THIỀN ĐỊNH BA LA MẬT ĐA CHÚ LUÂN (.PDF)

THIỀN ĐỊNH BA LA MẬT ĐA CHÚ LUÂN

THIỀN ĐỊNH BA LA MẬT ĐA CHÚ LUÂN

_BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA CHÚ LUÂN (.PDF)

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA CHÚ LUÂN

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA CHÚ LUÂN

_NGUYỆN BA LA MẬT ĐA CHÚ LUÂN (.PDF)

NGUYỆN BA LA MẬT ĐA CHÚ LUÂN

NGUYỆN BA LA MẬT ĐA CHÚ LUÂN

_LỰC BA LA MẬT ĐA CHÚ LUÂN (.PDF)

LỰC BA LA MẬT ĐA CHÚ LUÂN

LỰC BA LA MẬT ĐA CHÚ LUÂN

_PHƯƠNG TIỆN BA LA MẬT ĐA CHÚ LUÂN (.PDF)

PHƯƠNG TIỆN BA LA MẬT ĐA CHÚ LUÂN

PHƯƠNG TIỆN BA LA MẬT ĐA CHÚ LUÂN

_TRÍ BA LA MẬT ĐA CHÚ LUÂN (.PDF)

TRÍ BA LA MẬT ĐA CHÚ LUÂN

TRÍ BA LA MẬT ĐA CHÚ LUÂN

Đăng bởi: TNN | 12/09/2015

TỨ VÔ LƯỢNG TÂM CHÚ LUÂN

Soạn dịch: HUYỀN THANH

_BẠCH Y QUÁN TỰ TẠI TỨ VÔ LƯỢNG TÂM CHÚ LUÂN (.PDF)

BẠCH Y QUÁN TỰ TẠI TỨ VÔ LƯỢNG TÂM CHÚ LUÂN

BẠCH Y QUÁN TỰ TẠI TỨ VÔ LƯỢNG TÂM CHÚ LUÂN

_NHƯ LAI TỪ BỒ TÁT CHÚ LUÂN (.PDF)

NHƯ LAI TỪ BỒ TÁT CHÚ LUÂN

NHƯ LAI TỪ BỒ TÁT CHÚ LUÂN

_NHƯ LAI BI BỒ TÁT CHÚ LUÂN (.PDF)

NHƯ LAI BI BỒ TÁT CHÚ LUÂN

NHƯ LAI BI BỒ TÁT CHÚ LUÂN

_NHƯ LAI HỶ BỒ TÁT CHÚ LUÂN (.PDF)

NHƯ LAI HỶ BỒ TÁT CHÚ LUÂN

NHƯ LAI HỶ BỒ TÁT CHÚ LUÂN

_NHƯ LAI XẢ BỒ TÁT CHÚ LUÂN (.PDF)

NHƯ LAI XẢ BỒ TÁT CHÚ LUÂN

NHƯ LAI XẢ BỒ TÁT CHÚ LUÂN

Đăng bởi: TNN | 12/09/2015

HẮC LỤC TỰ MINH VƯƠNG

HẮC LỤC TỰ MINH VƯƠNG (.PDF)

Soạn dịch: HUYỀN THANH

HẮC LỤC TỰ MINH VƯƠNG

HẮC LỤC TỰ MINH VƯƠNG

THÁNH VÔ LƯỢNG THỌ QUYẾT ĐỊNH QUANG MINH VƯƠNG ĐÀ LA NI (.PDF)

Soạn dịch: HUYỀN THANH

THÁNH VÔ LƯỢNG THỌ  QUYẾT ĐỊNH QUANG MINH VƯƠNG ĐÀ LA NI

THÁNH VÔ LƯỢNG THỌ QUYẾT ĐỊNH QUANG MINH VƯƠNG ĐÀ LA NI

Đăng bởi: TNN | 07/09/2015

VĂN THÙ BÁT TỰ ĐẠI UY ĐỨC ĐÀ LA NI

VĂN THÙ BÁT TỰ ĐẠI UY ĐỨC ĐÀ LA NI (.PDF)

Soạn dịch: HUYỀN THANH

VĂN THÙ BÁT TỰ ĐẠI UY ĐỨC ĐÀ LA NI

VĂN THÙ BÁT TỰ ĐẠI UY ĐỨC ĐÀ LA NI

Đăng bởi: TNN | 07/09/2015

THÍCH CA MÂU NI PHẬT CHÚ LUÂN

Soạn dịch: HUYỀN THANH

_THÍCH CA MÂU NI PHẬT KIM CƯƠNG TRÌ ĐÀ LA NI (.PDF)

THÍCH CA MÂU NI PHẬT KIM CƯƠNG TRÌ ĐÀ LA NI

THÍCH CA MÂU NI PHẬT KIM CƯƠNG TRÌ ĐÀ LA NI

_THÍCH CA MÂU NI PHẬT TÂM CHÂN NGÔN (.PDF)

THÍCH CA MÂU NI PHẬT TÂM CHÂN NGÔN

THÍCH CA MÂU NI PHẬT TÂM CHÂN NGÔN

Đăng bởi: TNN | 07/09/2015

NHƯƠNG NGU LỢI ĐỒNG NỮ ĐÀ LA NI

NHƯƠNG NGU LỢI ĐỒNG NỮ ĐÀ LA NI (.PDF)

(Jaṅguli  kumāri  dhāraṇī)

Soạn dịch: HUYỀN THANH

NHƯƠNG NGU LỢI ĐỒNG NỮ ĐÀ LA NI

NHƯƠNG NGU LỢI ĐỒNG NỮ ĐÀ LA NI

Đăng bởi: TNN | 07/09/2015

BẤT KHÔNG ĐÀ LA NI TỰ TẠI VƯƠNG CHÚ

BẤT KHÔNG ĐÀ LA NI TỰ TẠI VƯƠNG CHÚ (.PDF)

Soạn dịch: HUYỀN THANH

BẤT KHÔNG ĐÀ LA NI TỰ TẠI VƯƠNG CHÚ

BẤT KHÔNG ĐÀ LA NI TỰ TẠI VƯƠNG CHÚ

Soạn dịch: HUYỀN THANH

_THIÊN QUANG NHÃN CHÚ LUÂN (.PDF)

THIÊN QUANG NHÃN CHÚ LUÂN

THIÊN QUANG NHÃN CHÚ LUÂN

_BẠCH LIÊN HOA THỦ CHÚ LUÂN (.PDF)

BẠCH LIÊN HOA THỦ CHÚ LUÂN

BẠCH LIÊN HOA THỦ CHÚ LUÂN

_BẠCH PHẤT THỦ CHÚ LUÂN (.PDF)

BẠCH PHẤT THỦ CHÚ LUÂN

BẠCH PHẤT THỦ CHÚ LUÂN

_BÀNG BÀI THỦ CHÚ LUÂN (.PDF)

BÀNG BÀI THỦ CHÚ LUÂN

BÀNG BÀI THỦ CHÚ LUÂN

_BẢO ẤN THỦ CHÚ LUÂN (.PDF)

BẢO ẤN THỦ CHÚ LUÂN

BẢO ẤN THỦ CHÚ LUÂN

_BẢO BÁT THỦ CHÚ LUÂN (.PDF)

BẢO BÁT THỦ CHÚ LUÂN

BẢO BÁT THỦ CHÚ LUÂN

_BẢO CUNG THỦ CHÚ LUÂN (.PDF)

BẢO CUNG THỦ CHÚ LUÂN

BẢO CUNG THỦ CHÚ LUÂN

_BẢO ĐẠC THỦ CHÚ LUÂN (.PDF)

BẢO ĐẠC THỦ CHÚ LUÂN

BẢO ĐẠC THỦ CHÚ LUÂN

_BẢO KHIẾP THỦ CHÚ LUÂN (.PDF)

BẢO KHIẾP THỦ CHÚ LUÂN

BẢO KHIẾP THỦ CHÚ LUÂN

_BẢO KIẾM THỦ CHÚ LUÂN (.PDF)

BẢO KIẾM THỦ CHÚ LUÂN

BẢO KIẾM THỦ CHÚ LUÂN

_BẢO KINH THỦ CHÚ LUÂN (.PDF)

BẢO KINH THỦ CHÚ LUÂN

BẢO KINH THỦ CHÚ LUÂN

_BẢO KÍNH THỦ CHÚ LUÂN (.PDF)

BẢO KÍNH THỦ CHÚ LUÂN

BẢO KÍNH THỦ CHÚ LUÂN

_BẢO LOA THỦ CHÚ LUÂN (.PDF)

BẢO LOA THỦ CHÚ LUÂN

BẢO LOA THỦ CHÚ LUÂN

_BẢO TIỄN THỦ CHÚ LUÂN (.PDF)

BẢO TIỄN THỦ CHÚ LUÂN

BẢO TIỄN THỦ CHÚ LUÂN

_BẠT CHIẾT LA THỦ CHÚ LUÂN (.PDF)

BẠT CHIẾT LA THỦ CHÚ LUÂN

BẠT CHIẾT LA THỦ CHÚ LUÂN

_BỒ ĐÀO THỦ CHÚ LUÂN (.PDF)

BỒ ĐÀO THỦ CHÚ LUÂN

BỒ ĐÀO THỦ CHÚ LUÂN

_CUNG ĐIỆN THỦ CHÚ LUÂN (.PDF)

CUNG ĐIỆN THỦ CHÚ LUÂN

CUNG ĐIỆN THỦ CHÚ LUÂN

_ĐỈNH THƯỢNG HÓA PHẬT THỦ CHÚ LUÂN (.PDF)

ĐỈNH THƯỢNG HÓA PHẬT THỦ CHÚ LUÂN

ĐỈNH THƯỢNG HÓA PHẬT THỦ CHÚ LUÂN

_ĐỘC LÂU THỦ CHÚ LUÂN (.PDF)

ĐỘC LÂU THỦ CHÚ LUÂN

ĐỘC LÂU THỦ CHÚ LUÂN

_DƯƠNG LIỄU CHI THỦ CHÚ LUÂN (.PDF)

DƯƠNG LIỄU CHI THỦ CHÚ LUÂN

DƯƠNG LIỄU CHI THỦ CHÚ LUÂN

_HỒ BÌNH THỦ CHÚ LUÂN (.PDF)

HỒ BÌNH THỦ CHÚ LUÂN

HỒ BÌNH THỦ CHÚ LUÂN

_HÓA PHẬT THỦ CHÚ LUÂN (.PDF)

HÓA PHẬT THỦ CHÚ LUÂN

HÓA PHẬT THỦ CHÚ LUÂN

_HỒNG LIÊN HOA THỦ CHÚ LUÂN (.PDF)

HỒNG LIÊN HOA THỦ CHÚ LUÂN

HỒNG LIÊN HOA THỦ CHÚ LUÂN

_HỢP CHƯỞNG THỦ CHÚ LUÂN (.PDF)

HỢP CHƯỞNG THỦ CHÚ LUÂN

HỢP CHƯỞNG THỦ CHÚ LUÂN

_KÍCH SAO THỦ CHÚ LUÂN (.PDF)

KÍCH SAO THỦ CHÚ LUÂN

KÍCH SAO THỦ CHÚ LUÂN

_KIM CƯƠNG XỬ THỦ CHÚ LUÂN (.PDF)

KIM CƯƠNG XỬ THỦ CHÚ LUÂN

KIM CƯƠNG XỬ THỦ CHÚ LUÂN

_KIM LUÂN THỦ CHÚ LUÂN (.PDF)

KIM LUÂN THỦ CHÚ LUÂN

KIM LUÂN THỦ CHÚ LUÂN

_NGỌC HOÀN THỦ CHÚ LUÂN (.PDF)

NGỌC HOÀN THỦ CHÚ LUÂN

NGỌC HOÀN THỦ CHÚ LUÂN

_NGŨ SẮC VÂN THỦ CHÚ LUÂN (.PDF)

NGŨ SẮC VÂN THỦ CHÚ LUÂN

NGŨ SẮC VÂN THỦ CHÚ LUÂN

_NGUYỆT TINH MA NI THỦ CHÚ LUÂN (.PDF)

NGUYỆT TINH MA NI THỦ CHÚ LUÂN

NGUYỆT TINH MA NI THỦ CHÚ LUÂN

_NHẬT TINH MA NI THỦ CHÚ LUÂN (.PDF)

NHẬT TINH MA NI THỦ CHÚ LUÂN

NHẬT TINH MA NI THỦ CHÚ LUÂN

_NHƯ Ý CHÂU THỦ CHÚ LUÂN (.PDF)

NHƯ Ý CHÂU THỦ CHÚ LUÂN

NHƯ Ý CHÂU THỦ CHÚ LUÂN

_PHỦ VIỆT THỦ CHÚ LUÂN (.PDF)

PHỦ VIỆT THỦ CHÚ LUÂN

PHỦ VIỆT THỦ CHÚ LUÂN

_QUÂN TRÌ BÌNH THỦ CHÚ LUÂN (.PDF)

QUÂN TRÌ BÌNH THỦ CHÚ LUÂN

QUÂN TRÌ BÌNH THỦ CHÚ LUÂN

_QUYẾN SÁCH THỦ CHÚ LUÂN (.PDF)

QUYẾN SÁCH THỦ CHÚ LUÂN

QUYẾN SÁCH THỦ CHÚ LUÂN

_SỔ CHÂU THỦ CHÚ LUÂN (.PDF)

SỔ CHÂU THỦ CHÚ LUÂN

SỔ CHÂU THỦ CHÚ LUÂN

_THANH LIÊN HOA THỦ CHÚ LUÂN (.PDF)

THANH LIÊN HOA THỦ CHÚ LUÂN

THANH LIÊN HOA THỦ CHÚ LUÂN

_THÍ VÔ ÚY THỦ CHÚ LUÂN (.PDF)

THÍ VÔ ÚY THỦ CHÚ LUÂN

THÍ VÔ ÚY THỦ CHÚ LUÂN

_THIẾT CÂU THỦ CHÚ LUÂN (.PDF)

THIẾT CÂU THỦ CHÚ LUÂN

THIẾT CÂU THỦ CHÚ LUÂN

_TÍCH TRƯỢNG THỦ CHÚ LUÂN (.PDF)

TÍCH TRƯỢNG THỦ CHÚ LUÂN

TÍCH TRƯỢNG THỦ CHÚ LUÂN

_TỬ LIÊN HOA THỦ CHÚ LUÂN (.PDF)

TỬ LIÊN HOA THỦ CHÚ LUÂN

TỬ LIÊN HOA THỦ CHÚ LUÂN

Đăng bởi: TNN | 07/09/2015

QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT CHÚ LUÂN

Soạn dịch: HUYỀN THANH

_BẠCH THÂN QUÁN TỰ TẠI CHÚ LUÂN (.PDF)

BẠCH THÂN QUÁN TỰ TẠI CHÚ LUÂN

BẠCH THÂN QUÁN TỰ TẠI CHÚ LUÂN

_DIỆT TỘI ĐẮC NGUYỆN ĐÀ LA NI (.PDF)

DIỆT TỘI ĐẮC NGUYỆN ĐÀ LA NI

DIỆT TỘI ĐẮC NGUYỆN ĐÀ LA NI

_QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT HÀNH ĐẠO CẦU NGUYỆN ĐÀ LA NI CHÚ (.PDF)

QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT HÀNH ĐẠO CẦU NGUYỆN ĐÀ LA NI CHÚ

QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT HÀNH ĐẠO CẦU NGUYỆN ĐÀ LA NI CHÚ

_THỦY NGUYỆT QUÁN ÂM CHÂN NGÔN (.PDF)

THỦY NGUYỆT QUÁN ÂM CHÂN NGÔN

THỦY NGUYỆT QUÁN ÂM CHÂN NGÔN

_TÙY NGUYỆN ĐÀ LA NI CHÚ LUÂN (.PDF)

TÙY NGUYỆN ĐÀ LA NI CHÚ LUÂN

TÙY NGUYỆN ĐÀ LA NI CHÚ LUÂN

Đăng bởi: TNN | 01/09/2015

THẤT PHẬT DIỆT TỘI PHÁP CHÚ

THẤT PHẬT DIỆT TỘI PHÁP CHÚ (.PDF)

Soạn dịch: HUYỀN THANH

THẤT PHẬT DIỆT TỘI PHÁP CHÚ

THẤT PHẬT DIỆT TỘI PHÁP CHÚ

LỤC QUÁN THẾ ÂM TỊNH HÓA LỤC ĐẠO CHÚ LUÂN (.PDF)

Soạn dịch : HUYỀN THANH

LỤC QUÁN THẾ ÂM TỊNH HÓA LỤC ĐẠO CHÚ LUÂN

LỤC QUÁN THẾ ÂM TỊNH HÓA LỤC ĐẠO CHÚ LUÂN

Đăng bởi: TNN | 01/09/2015

KHỔNG TƯỚC MINH VƯƠNG CHÚ

Soạn dịch: HUYỀN THANH

_ĐẠI KHỔNG TƯỚC MINH CHÚ (Mahā-mayūra-vidya) (.PDF)

ĐẠI KHỔNG TƯỚC MINH CHÚ (Mahā-mayūra-vidya)

ĐẠI KHỔNG TƯỚC MINH CHÚ (Mahā-mayūra-vidya)

_PHẬT MẪU ĐẠI KHỔNG TƯỚC MINH VƯƠNG TÂM ĐÀ LA NI (.PDF)

PHẬT MẪU ĐẠI KHỔNG TƯỚC MINH VƯƠNG TÂM ĐÀ LA NI

PHẬT MẪU ĐẠI KHỔNG TƯỚC MINH VƯƠNG TÂM ĐÀ LA NI

Đăng bởi: TNN | 01/09/2015

THÂM SA ĐẠI TƯỚNG CHÂN NGÔN

THÂM SA ĐẠI TƯỚNG CHÂN NGÔN (.PDF)

Soạn dịch: HUYỀN THANH

THÂM SA ĐẠI TƯỚNG CHÂN NGÔN

THÂM SA ĐẠI TƯỚNG CHÂN NGÔN

Đăng bởi: TNN | 01/09/2015

VI ĐÀ TÔN THIÊN

VI ĐÀ TÔN THIÊN (.PDF)

Soạn dịch: HUYỀN THANH

VI ĐÀ TÔN THIÊN

VI ĐÀ TÔN THIÊN

Đăng bởi: TNN | 01/09/2015

KIM XÍ ĐIỂU VƯƠNG CHÂN NGÔN

KIM XÍ ĐIỂU VƯƠNG CHÂN NGÔN (.PDF)

Soạn dịch: HUYỀN THANH

KIM XÍ ĐIỂU VƯƠNG CHÂN NGÔN

KIM XÍ ĐIỂU VƯƠNG CHÂN NGÔN

Đăng bởi: TNN | 01/09/2015

BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH TÂM ĐÀ LA NI

BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH TÂM ĐÀ LA NI (.PDF)

Soạn dịch: HUYỀN THANH

BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH TÂM ĐÀ LA NI

BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH TÂM ĐÀ LA NI

Đăng bởi: TNN | 01/09/2015

THÍCH CA MÂU NI PHẬT BÁT ẤN CHÂN NGÔN

THÍCH CA MÂU NI PHẬT BÁT ẤN CHÂN NGÔN (.PDF)

Soạn dịch: HUYỀN THANH

THÍCH CA MÂU NI PHẬT BÁT ẤN CHÂN NGÔN

THÍCH CA MÂU NI PHẬT BÁT ẤN CHÂN NGÔN

NGHI THỨC THỌ TAM QUY SÁM HỐI TU THẬP THIỆN (.PDF)

Đăng bởi: TNN | 24/08/2015

QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT CAM LỘ CHÚ

QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT CAM LỘ CHÚ (.PDF)

Soạn dịch: HUYỀN THANH

QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT CAM LỘ CHÚ

QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT CAM LỘ CHÚ

Đăng bởi: TNN | 24/08/2015

ĐẠI LONG VƯƠNG THẦN CHÚ

ĐẠI LONG VƯƠNG THẦN CHÚ (.PDF)

Soạn dịch: HUYỀN THANH

ĐẠI LONG VƯƠNG THẦN CHÚ

ĐẠI LONG VƯƠNG THẦN CHÚ

Đăng bởi: TNN | 24/08/2015

ĐẠI CHÁNH TÂN TU ĐẠI TẠNG KINH

Một số bản Kinh ngoài Bộ Mật Giáo được dịch từ Đại Chánh Tạng

Bộ A Hàm

Bộ Bản Duyên

Bộ Bát Nhã

Bộ Bảo Tích

Bộ Kinh Tập

Bộ Thích Kinh Luân

Bộ Luận Tập

Bộ Chư Tông

*Bộ riêng

Bộ Cổ Dật

Bộ Nghi Tự


Một số Kinh Bản nằm ngoài Đại Chánh Tạng

Đăng bởi: TNN | 24/08/2015

LONG VƯƠNG CHÚ LUÂN

Soạn dịch: HUYỀN THANH

LONG VƯƠNG THẦN CHÚ (.PDF)

LONG VƯƠNG THẦN CHÚ

LONG VƯƠNG THẦN CHÚ

THÍ NHẤT THIẾT CHÚNG SINH AN LẠC ĐÀ LA NI (.PDF)

THÍ NHẤT THIẾT CHÚNG SINH AN LẠC ĐÀ LA NI

THÍ NHẤT THIẾT CHÚNG SINH AN LẠC ĐÀ LA NI

Đăng bởi: TNN | 22/08/2015

THÍCH CA MÂU NI PHẬT CĂN BẢN CHÚ

THÍCH CA MÂU NI PHẬT CĂN BẢN CHÚ (.PDF)

Soạn dịch: HUYỀN THANH

THÍCH CA MÂU NI PHẬT CĂN BẢN CHÚ

THÍCH CA MÂU NI PHẬT CĂN BẢN CHÚ

Đăng bởi: TNN | 22/08/2015

VẠN TỰ TỤC TẠNG KINH

Một số bản kinh đã được dịch từ Tục Tạng Kinh.

  • 0057, Thập Nhị Lễ , 1 quyển, 【Long Thọ Bồ Tát tạo, Thiền-Na Quật Đa Biệt dịch 】
Đăng bởi: TNN | 22/08/2015

BÁT NHÃ CHÂN NGÔN

Soạn dịch: HUYỀN THANH

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA ĐÀ LA NI (.PDF)

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA ĐÀ LA NI

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA ĐÀ LA NI

BÁT NHÃ VĂN TRÌ BẤT VONG TÂM ĐÀ LA NI (.PDF)

BÁT NHÃ VĂN TRÌ BẤT VONG TÂM ĐÀ LA NI

BÁT NHÃ VĂN TRÌ BẤT VONG TÂM ĐÀ LA NI

ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA ĐÀ LA NI (.PDF)

ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA ĐÀ LA NI

ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA ĐÀ LA NI

THÁNH PHẬT MẪU TIỂU TỰ BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA CHÂN NGÔN (.PDF)

THÁNH PHẬT MẪU TIỂU TỰ BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA CHÂN NGÔN

THÁNH PHẬT MẪU TIỂU TỰ BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA CHÂN NGÔN

Đăng bởi: TNN | 21/08/2015

TIÊU TAI CÁT TƯỜNG THẦN CHÚ

TIÊU TAI CÁT TƯỜNG THẦN CHÚ (.PDF)

Soạn dịch: HUYỀN THANH

TIÊU TAI CÁT TƯỜNG THẦN CHÚ

TIÊU TAI CÁT TƯỜNG THẦN CHÚ

Đăng bởi: TNN | 21/08/2015

PHẬT ĐỈNH TÔN THẮNG PHẬT MẪU

Soạn dịch: HUYỀN THANH

CHÚ LUÂN 1 (.PDF)

PHẬT ĐỈNH TÔN THẮNG PHẬT MẪU CHÚ LUÂN

PHẬT ĐỈNH TÔN THẮNG PHẬT MẪU CHÚ LUÂN

CHÚ LUÂN 2 (.PDF)

PHẬT ĐỈNH TÔN THẮNG PHẬT MẪU CHÚ

PHẬT ĐỈNH TÔN THẮNG PHẬT MẪU CHÚ

Đăng bởi: TNN | 20/08/2015

BẠCH TẢN CÁI CHÚ LUÂN

Biên soạn: HUYỀN THANH

_ĐẠI BẠCH TẢN CÁI HẰNG THƯỜNG TRÌ TÂM CHÚ (.PDF)

ĐẠI BẠCH TẢN CÁI HẰNG THƯỜNG TRÌ TÂM CHÚ

ĐẠI BẠCH TẢN CÁI HẰNG THƯỜNG TRÌ TÂM CHÚ

_ĐẠI BẠCH TẢN CÁI NHIẾP THỌ CHÚ (.PDF)

ĐẠI BẠCH TẢN CÁI NHIẾP THỌ CHÚ

ĐẠI BẠCH TẢN CÁI NHIẾP THỌ CHÚ

_BẠCH TẢN CÁI PHẬT MẪU CHÚ (.PDF)

BẠCH TẢN CÁI PHẬT MẪU CHÚ

BẠCH TẢN CÁI PHẬT MẪU CHÚ

_THỦ LĂNG NGHIÊM TÂM CHÚ (.PDF)

(Tam Tạng Pháp Sư SA BA LA truyền dạy)

THỦ LĂNG NGHIÊM TÂM CHÚ

THỦ LĂNG NGHIÊM TÂM CHÚ
(Tam Tạng Pháp Sư SA BA LA truyền dạy)

Đăng bởi: TNN | 19/08/2015

TẦN THÂN DŨNG MÃNH TRÀNG ĐÀ LA NI

TẦN THÂN DŨNG MÃNH TRÀNG ĐÀ LA NI (.PDF)

(Nirnāda-vijṛmbhita-sūra-ketu-dhāraṇī: Chấn Hống Phấn Tấn Dũng Mãnh Tràng Đà La Ni)

Soạn dịch: HUYỀN THANH

TẦN THÂN DŨNG MÃNH TRÀNG ĐÀ LA NI

TẦN THÂN DŨNG MÃNH TRÀNG ĐÀ LA NI

Mật Tạng Bộ 3_ No.1192 (Tr.924_Tr.927)

KINH DIỆU CÁT TƯỜNG BÌNH ĐẲNG TỐI THƯỢNG QUÁN MÔN ĐẠI GIÁO VƯƠNG

_QUYỂN THỨ TƯ_ (.PDF)

_QUYỂN THỨ NĂM_ (.PDF)

Hán dịch: Đời Tống, Quốc Sư của Khiết Đan, Tam Tạng Pháp Sư của nước Ma Kiệt Đà Trung Thiên Trúc là TỪ HIỀN dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA THÔNG MINH THẦN CHÚ (.PDF)

Soạn dịch: HUYỀN THANH

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA THÔNG MINH THẦN CHÚ

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA THÔNG MINH THẦN CHÚ

Đăng bởi: TNN | 18/08/2015

LỤC MÔN ĐÀ LA NI

LỤC MÔN ĐÀ LA NI (.PDF)

Soạn dịch: HUYỀN THANH

LỤC MÔN ĐÀ LA NI

LỤC MÔN ĐÀ LA NI

Đăng bởi: TNN | 18/08/2015

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA CĂN BẢN CHÂN NGÔN

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA CĂN BẢN CHÂN NGÔN (.PDF)

Soạn dịch: HUYỀN THANH

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA CĂN BẢN CHÂN NGÔN

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA CĂN BẢN CHÂN NGÔN

Đăng bởi: TNN | 18/08/2015

NHẤT THIẾT NHƯ LAI DANH HIỆU ĐÀ LA NI

NHẤT THIẾT NHƯ LAI DANH HIỆU ĐÀ LA NI (.PDF)

Soạn dịch: HUYỀN THANH

NHẤT THIẾT NHƯ LAI DANH HIỆU ĐÀ LA NI

NHẤT THIẾT NHƯ LAI DANH HIỆU ĐÀ LA NI

Đăng bởi: TNN | 18/08/2015

LIÊN HOA NHÃN ĐÀ LA NI

LIÊN HOA NHÃN ĐÀ LA NI (.PDF)

Soạn dịch: HUYỀN THANH

LIÊN HOA NHÃN ĐÀ LA NI

LIÊN HOA NHÃN ĐÀ LA NI

Đăng bởi: TNN | 18/08/2015

KIM THÂN ĐÀ LA NI

KIM THÂN  ĐÀ LA NI (.PDF)

Soạn dịch: HUYỀN THANH

KIM THÂN ĐÀ LA NI

KIM THÂN ĐÀ LA NI

Đăng bởi: TNN | 15/08/2015

CHIÊN ĐÀN HƯƠNG THÂN ĐÀ LA NI

CHIÊN ĐÀN HƯƠNG THÂN ĐÀ LA NI (.PDF)

Soạn dịch: HUYỀN THANH

CHIÊN ĐÀN HƯƠNG THÂN ĐÀ LA NI

CHIÊN ĐÀN HƯƠNG THÂN ĐÀ LA NI

Đăng bởi: TNN | 14/08/2015

TÚC MỆNH TRÍ ĐÀ LA NI

TÚC MỆNH TRÍ ĐÀ LA NI (.PDF)

Soạn dịch: HUYỀN THANH

TÚC MỆNH TRÍ ĐÀ LA NI

TÚC MỆNH TRÍ ĐÀ LA NI

Đăng bởi: TNN | 14/08/2015

DIỆU SẮC ĐÀ LA NI

DIỆU SẮC ĐÀ LA NI (.PDF)

Soạn dịch: HUYỀN THANH

DIỆU SẮC ĐÀ LA NI

DIỆU SẮC ĐÀ LA NI

Đăng bởi: TNN | 14/08/2015

BẠT TRỪ TỘI CHƯỚNG CHÚ VƯƠNG

BẠT TRỪ TỘI CHƯỚNG CHÚ VƯƠNG (.PDF)

Soạn dịch: HUYỀN THANH

BẠT TRỪ TỘI CHƯỚNG CHÚ VƯƠNG

BẠT TRỪ TỘI CHƯỚNG CHÚ VƯƠNG

Đăng bởi: TNN | 14/08/2015

TỪ THỊ BỒ TÁT CHÂN NGÔN

TỪ THỊ BỒ TÁT CĂN BẢN CHÂN NGÔN (.PDF)

Soạn dịch: HUYỀN THANH

TỪ THỊ BỒ TÁT CĂN BẢN CHÂN NGÔN

TỪ THỊ BỒ TÁT CĂN BẢN CHÂN NGÔN

TỪ THỊ BỒ TÁT THỆ NGUYỆN ĐÀ LA NI (.PDF)

Soạn dịch: HUYỀN THANH

TỪ THỊ BỒ TÁT THỆ NGUYỆN ĐÀ LA NI

TỪ THỊ BỒ TÁT THỆ NGUYỆN ĐÀ LA NI

Đăng bởi: TNN | 14/08/2015

PHỔ HIỀN ĐÀ LA NI

PHỔ HIỀN ĐÀ LA NI (.PDF)

Soạn dịch: HUYỀN THANH

PHỔ HIỀN ĐÀ LA NI

PHỔ HIỀN ĐÀ LA NI

Older Posts »

Danh mục

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1 164 other followers