Posted by: MT | 20/02/2018

Tiểu sử Cư sĩ Huyền Thanh

huyenthanhnguyenvutai

Thế danh Nguyễn Vũ Tài
Pháp danh Huyền Thanh
Sinh ngày 01-04-1958, tại Đà Lạt, Việt Nam
Viên tịch ngày 24-11-2017, tại Sài Gòn, Việt Nam
Xem tiếp >>

Advertisements

FILE NÉN (.RAR) TOÀN BỘ DỮ LIỆU LƯU TRỮ
CỦA TRANG KINH MẬT GIÁO

Click chuột để tải từ Google Drive:

KinhMatGiao.rar

Categories