Software

1. Phần mềm gõ chữ Phạn Siddham & Lantsa

2. Font chữ: Siddham , Times Ex Roman ,  VNI-Times

3. Sách học viết chữ Siddham & Lantsa

4. Bộ gõ chữ Tây Tạng
(Sau khi vào trang của link trên, tiếp tục nhấn Ctrl-S hoặc vào menu File > Download để tải về toàn bộ các file)

_

Advertisements
%d bloggers like this: