Đăng bởi: Tống Phước Khải | 17/06/2015

THẦN CÂY BỒ ĐỀ

THẦN CÂY BỒ ĐỀ (.PDF)

Advertisements

HAI MƯƠI LĂM VỊ THIỆN THẦN THỦ HỘ NGƯỜI THỌ TRÌ NĂM GIỚI (.PDF)

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 16/06/2015

RỒNG

RỒNG (.PDF)

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 16/06/2015

36 BỘ THẦN VƯƠNG

36  BỘ THẦN VƯƠNG (.PDF)

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 16/06/2015

CÂU LỢI CA LA LONG VƯƠNG

CÂU LỢI CA LA LONG VƯƠNG (.PDF)

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 16/06/2015

THIÊN LONG BÁT BỘ

THIÊN LONG BÁT BỘ (.PDF)

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 16/06/2015

A DI ĐÀ NGŨ TRÍ MAN ĐA LA

A DI ĐÀ NGŨ TRÍ MAN ĐA LA (.PDF)

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 12/06/2015

VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT CỬU TÔN MAN ĐA LA

VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT CỬU TÔN MAN ĐA LA (.PDF)

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 12/06/2015

VÔ LƯỢNG THỌ NHƯ LAI CÚNG DƯỜNG MẠN TRÀ LA

VÔ LƯỢNG THỌ NHƯ LAI CÚNG DƯỜNG MẠN TRÀ LA (.PDF)

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 10/06/2015

A DI ĐÀ NGŨ PHẬT MAN ĐA LA

A DI ĐÀ NGŨ PHẬT MAN ĐA LA (.PDF)

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 10/06/2015

A DI ĐÀ 35 PHẬT MAN ĐA LA

A DI ĐÀ 35 PHẬT MAN ĐA LA (.PDF)

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 10/06/2015

LƯỠNG BỘ BẤT NHỊ QUANG MINH CHÂN NGÔN MẠN TRÀ LA

LƯỠNG BỘ BẤT NHỊ QUANG MINH CHÂN NGÔN MẠN TRÀ LA (.PDF)

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 08/06/2015

THẬP CAM LỘ ĐÀ LA NI

THẬP CAM LỒ ĐÀ LA NI (.PDF)

Chú Thập Cam Lộ chữ Lantsa (A Di Đà Pháp Đàn)

Chú Thập Cam Lộ (A Di Đà Pháp Đàn)

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 05/06/2015

A DI ĐÀ CHÚ LUÂN

A DI ĐÀ CHÚ LUÂN (.PDF)

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 04/06/2015

MA LỢI CHI THIÊN PHÁP KINH

MA LỢI CHI THIÊN PHÁP KINH (.PDF)

MỤC LỤC
1_Ma Lợi Chi Thiên
2_Kinh Mạt Lợi Chi Đề Bà Hoa Man (No.1254)
3_Phật nói Kinh Ma Lợi Chi Bồ Tát Đà La Ni (No.1255A)
4_Phật nói Kinh Ma Lợi Chi Thiên (No.1255B)
5_Phật nói Kinh Ma Lợi Chi Thiên Đà La Ni Chú (No.1256)
6_Phật nói Kinh Đại Ma Lý Chi Bồ Tát – 7 quyển (No.1257)
7_Ma Lợi Chi Thiên Bồ Tát lược niệm tụng Pháp (No.1258)
8_Ma Lợi Chi Thiên Nhất Ấn Pháp (No.1259)
9_Ma Lợi Chi Thiên Bồ Tát Tu Trì Pháp Quỹ

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 02/06/2015

MA LỢI CHI BỒ TÁT

MA LỢI CHI BỒ TÁT (.PDF)
Bản cập nhật 6/2015

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 29/05/2015

Sách mới: QUANG MINH CHÂN NGÔN

Quang Minh Chân Ngôn

Quang Minh Chân Ngôn

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 26/05/2015

MA LỢI CHI THIÊN BỒ TÁT TU TRÌ PHÁP QUỸ

MA LỢI CHI THIÊN BỒ TÁT TU TRÌ PHÁP QUỸ  (.PDF)

Hán văn: không rõ người biên soạn

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

——————————-

Bài liên quan:

MA LỢI CHI THIÊN MẠN TRÀ LA

https://kinhmatgiao.wordpress.com/2014/03/18/ma-loi-chi-thien-bo-tat-man-tra-la/

MA LỢI CHI THIÊN CHÂN NGÔN

https://kinhmatgiao.wordpress.com/2014/02/16/ma-loi-chi-thien-chan-ngon/

Mật Tạng Bộ 4_ No.1217 (Tr.89_Tr.93)

PHẬT NÓI KINH ĐẠI GIÁO CĂN BẢN TỐI THƯỢNG CỦA DIỆU CÁT TƯỜNG

_QUYỂN HẠ_

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng, Triều Tán Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh Minh Giáo Đại Sư (kẻ bầy tôi là) PHÁP HIỀN phụng chiếu dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

Mật Tạng Bộ 4_ No.1217_2 (Tr.85_Tr.89)

PHẬT NÓI KINH ĐẠI GIÁO CĂN BẢN TỐI THẮNG CỦA DIỆU CÁT TƯỜNG

_QUYỂN TRUNG_

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng, Triều Tán Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh Minh Giáo Đại Sư (kẻ bầy tôi là) PHÁP HIỀN phụng chiếu dịch

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Mật Tạng Bộ 4_ No.1217_1 (Tr.81_Tr.84)

PHẬT NÓI KINH ĐẠI GIÁO CĂN BẢN TỐI THẮNG CỦA DIỆU CÁT TƯỜNG

_QUYỂN THƯỢNG_

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng, Triều Tán Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh Minh Giáo Đại Sư (kẻ bầy tôi là) PHÁP HIỀN phụng chiếu dịch

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 15/05/2015

ĐẠI SỨ CHÚ PHÁP KINH

Mật Tạng Bộ 4_ No.1268 (Tr.298_Tr.303)

ĐẠI SỨ CHÚ PHÁP KINH 

Hán dịch: Nước Nam thiên Trúc_Tam Sạng Sa Môn BỒ ĐỀ LƯU CHI

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 12/05/2015

KINH VÔ CẤU TỊNH QUANG ĐÀ LA NI 

Mật Tạng Bộ 2 _ No.1024(Tr.717 _ Tr.721)

KINH VÔ CẤU TỊNH QUANG ĐÀ LA NI 

Hán dịch: Đời Đường_ Thiên Trúc Tam Tạng DI ĐÀ SƠN phụng chiếu dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 11/05/2015

NHƯ Ý BẢO CHÂU

NHƯ Ý BẢO CHÂU

Biên dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 09/05/2015

KINH A NAN ĐÀ MỤC KHƯ NI HA LY ĐÀ

Mật Tạng Bộ 2_ No.1013 (Tr.685_Tr.688)

KINH A NAN ĐÀ MỤC KHƯ NI HA LY ĐÀ

(Ananta-mukha-nirhāra-dhāraṇī-vyākhyāna-kārikā)

Hán dịch: Đời Tống_ Thiên Trúc Tam Tạng CẦU NA BẠT ĐÀ LA (Guṇa-bhadra: Công Đức Hiền)

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 07/05/2015

HỒNG TƯỢNG ĐẦU VƯƠNG TÀI THẦN CHÚ LUÂN

HỒNG TƯỢNG ĐẦU VƯƠNG TÀI THẦN CHÚ LUÂN

Soạn dịch: HUYỀN THANH

HỒNG TƯỢNG ĐẦU VƯƠNG TÀI THẦN

HỒNG TƯỢNG ĐẦU VƯƠNG TÀI THẦN

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 06/05/2015

PHẬT NÓI KINH OAI ĐỨC CỦA KIM TỲ LA ĐỒNG TỬ

Mật Tạng Bộ 4_ No.1289 (Tr.367_ Tr.374)

PHẬT NÓI KINH OAI ĐỨC CỦA KIM TỲ LA ĐỒNG TỬ 

Hán dịch: Đại Quảng Trí BẤT KHÔNG mật dịch

Việt dịch: Sa Môn THÍCH QUẢNG TRÍ

Phục hồi Phạn Chú: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 04/05/2015

PHẬT NÓI KINH THÁNH TỐI THƯỢNG ĐĂNG MINH NHƯ LAI ĐÀ LA NI

Mật Tạng Bộ 4_ No.1355 (Tr.872_Tr.874)

PHẬT NÓI KINH  THÁNH TỐI THƯỢNG ĐĂNG MINH NHƯ LAI ĐÀ LA NI 

Hán dịch: Tây Thiên Bắc Ấn Độ_ Nước Ô Điền Nẵng, Tam Tạng của chùa Đế Thích Cung_ Truyền Pháp Đại Sư, Sa Môn được ban áo tía (kẻ bầy tôi là) THI HỘ phụng chiếu dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 04/05/2015

KINH ĐÔNG PHƯƠNG TỐI THẮNG ĐĂNG VƯƠNG NHƯ LAI

Mật Tạng Bộ 4_ No.1354 (Tr.868_Tr.872)

Con là Xà Na Quật Đa quy mệnh Đại Trí Hải Tỳ Lô Giá Na Phật

KINH ĐÔNG PHƯƠNG TỐI THẮNG ĐĂNG VƯƠNG NHƯ LAI

_MỘT QUYỂN_

Hán dịch: Đời Tùy_Nhóm Thiên Trúc Tam Tạng  XÀ NA QUẬT ĐA (Jñāna-gupta)

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 04/05/2015

KINH ĐÔNG PHƯƠNG TỐI THẮNG ĐĂNG VƯƠNG ĐÀ LA NI

Mật Tạng Bộ 4_ No.1353 (Tr.866_Tr.868)

KINH ĐÔNG PHƯƠNG TỐI THẮNG ĐĂNG VƯƠNG ĐÀ LA NI 

Hán dịch: Đại Tùy_Bắc Ấn Độ Tam Tạng XÀ NA QUẬT ĐA (Jñāna-gupta)

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 04/05/2015

KINH LA PHỘC NOA NÓI CỨU CHỮA BỆNH TẬT CỦA TRẺ CON

Mật Tạng Bộ 4_ No.1330 (Tr.491_Tr.494)

KINH LA PHỘC NOA NÓI CỨU CHỮA BỆNH TẬT CỦA TRẺ CON

(Rāvaṇaprokta-bāla-cikitsā sūtra)

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Tán Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh Minh Giáo Đại Sư (kẻ bầy tôi là) PHÁP HIỀN phụng chiếu dịch

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 04/05/2015

HOÀNG TÀI THẦN CHÚ LUÂN

HOÀNG TÀI THẦN CHÚ LUÂN (.PDF) 

Biên dịch: HUYỀN THANH

HOÀNG TÀI THẦN CHÚ LUÂN

HOÀNG TÀI THẦN CHÚ LUÂN

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 04/05/2015

HẮC VĂN THÙ SƯ LỢI CHÚ LUÂN

HẮC VĂN THÙ SƯ LỢI CHÚ LUÂN (.PDF) 

Soạn dịch: HUYỀN THANH

HẮC VĂN THÙ SƯ LỢI

HẮC VĂN THÙ SƯ LỢI

Hac Van Thu

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 27/04/2015

Sách mới: LONG VƯƠNG PHÁP KINH

LONG VƯƠNG PHÁP KINH
Phát hành tại:
Nhà sách Văn Thành
411 Hoàng Sa, P.8, Q.3, TPHCM
ĐT: 38.482.028; 0908.585.560

 Long Vuong Phap Kinh

Sách mới: LONG VƯƠNG PHÁP KINH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 21/04/2015

LỤC ĐẠO KIM CƯƠNG CHÚ

LỤC ĐẠO KIM CƯƠNG CHÚ (.PDF)

Biên dịch: HUYỀN THANH

BỘI ĐỚI GIẢI THOÁT HỘ THÂN CHÚ LUÂN

BỘI ĐỚI GIẢI THOÁT HỘ THÂN CHÚ LUÂN

Mật Tạng Bộ 3_ No.1170 (Tr.691_Tr.695)

PHẬT NÓI KINH KIM CƯƠNG HƯƠNG BỒ TÁT ĐẠI MINH THÀNH TỰU NGHI QUỸ

1. QUYỂN THƯỢNG
2. QUYỂN TRUNG
3. QUYỂN HẠ

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Tán Đại Phu Thí Hồng Lô Khanh_ Truyền Pháp Đại Sư (kẻ bầy tôi là) THI HỘ phụng chiếu dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 21/04/2015

PHẬT NÓI KINH VÔ ÚY ĐÀ LA NI

Mật Tạng Bộ 4 _ No.1388 (Tr.906_ Tr.907)

PHẬT NÓI KINH VÔ ÚY ĐÀ LA NI (.PDF)

Hán dịch: Tây Thiên dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Tán Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh_ Minh Giáo Đại Sư PHÁP HIỀN phụng chiếu dịchViệt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 21/04/2015

PHIÊN ĐẠI BI THẦN CHÚ

Mật Tạng Bộ 3_ No.1063 (Tr.114_Tr.115)

PHIÊN ĐẠI BI THẦN CHÚ (.PDF)

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 16/04/2015

ĐẠI THỪA KIM CƯƠNG KẾ CHÂU BỒ TÁT TU HÀNH PHẦN

Mật Tạng Bộ 3 _ No.1130 (Tr.563 _ Tr.569)

ĐẠI THỪA KIM CƯƠNG KẾ CHÂU BỒ TÁT TU HÀNH PHẦN (.PDF)

_MỘT QUYỂN_

Hán dịch: Đại Đường_ Thiên Trúc Tam Tạng BỒ ĐỀ LƯU CHÍ
Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 16/04/2015

KINH VĂN THÙ SƯ LỢI BẢO TẠNG ĐÀ LA NI

Mật Tạng Bộ 3_ No.1185B (Tr.798_Tr.807)

KINH VĂN THÙ SƯ LỢI BẢO TẠNG ĐÀ LA NI (.PDF)
(Cũng có tên là VĂN THÙ SƯ LỢI BÁT TỰ TAM MUỘI PHÁP)

Hán dịch: Đời Đường_ Thiên Trúc Tam Tạng Pháp Sư BỒ ĐỀ LƯU CHÍ
Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 14/04/2015

BÀI KỆ CÚNG DƯỜNG NƯỚC

BÀI KỆ CÚNG DƯỜNG NƯỚC (.PDF)

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 14/04/2015

PHÁP BẢO HỘ THÂN, AN TRẠCH

PHÁP BẢO HỘ THÂN, AN TRẠCH (.PDF)

PHÁP BẢO HỘ THÂN, AN TRẠCH

PHÁP BẢO HỘ THÂN, AN TRẠCH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 13/04/2015

VĂN THÙ CỬU CUNG BÁT QUÁI

VĂN THÙ CỬU CUNG BÁT QUÁI (.PDF)

Hán văn: không rõ người soạn dịch
Việt dich: HUYỀN THANH

Văn Thù Cửu Cung Bát Quái do Tổ Sư khai sơn của Mật Giáo Tây Tạng là Liên Hoa Sinh (Padma-saṃbhava) vì Từ Bi thương tất cả chúng sinh ở Thế Gian do thọ nhận Thời, Không, Phương Vị chẳng cát tường đã sinh ra chướng nạn, nên đặc biệt gom tập ba đất Phạn, Hán, Tạng phá trừ các loại hung sát để trấn nhà cửa, an cư diệu bảo mà thành…

Van-Thu-Cuu-Cung-Bat-Quai

VĂN THÙ CỬU CUNG BÁT QUÁI

VĂN THÙ CỬU CUNG BÁT QUÁI

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 13/04/2015

SƠ ĐỒ SỰ PHÂN CHIA BỘ PHÁI PHẬT GIÁO

SƠ ĐỒ SỰ PHÂN CHIA BỘ PHÁI PHẬT GIÁO (.PDF)

Phan-Chia-Bo-Phai-Phat-Giao

SƠ ĐỒ SỰ PHÂN CHIA BỘ PHÁI PHẬT GIÁO

SƠ ĐỒ SỰ PHÂN CHIA BỘ PHÁI PHẬT GIÁO

Vạn Tân Toản Tục Tạng Kinh_ Tập 2_ No.181

ĐẠI THÁNH DIỆU CÁT TƯỜNG BỒ TÁT TỐI THẮNG UY ĐỨC BÍ MẬT BÁT TỰ ĐÀ LA NI TU HÀNH NIỆM TỤNG THỨ ĐỆ NGHI QUỸ 

Sưu tập Thủ Ấn, phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

SỰ LOẠI BỎ TIẾNG PALI KHỎI KỲ THI CÔNG CHỨC ẤN ĐỘ GÂY SỐC CỘNG ĐỒNG PHẬT GIÁO (.PDF)

SỰ LOẠI BỎ TIẾNG PALI KHỎI KỲ THI CÔNG CHỨC ẤN ĐỘ GÂY SỐC CỘNG ĐỒNG PHẬT GIÁO

Bài đăng trên trang Civil Service Indian

http://www.news.civilserviceindia.com/removal-of-pali-from-ias-exam-shocks-buddhists/

Việt dịch: Tống Phước Khải

Quyết định gây tranh cãi về việc loại bỏ tiếng Pali ra khỏi danh mục môn thi tự chọn tại kỳ thi công chức Ấn Độ được chủ quản bởi UPSC, vào tháng 3-2013, đã tạo một cú sốc trong cộng đồng Phật giáo và nhiều tổ chức đã lên tiếng phản đối vấn đề này. (Đọc tiếp…)

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 05/04/2015

Quỷ Tử Mẫu Pháp Kinh

Quỷ Tử Mẫu Pháp Kinh

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 03/04/2015

Phương Pháp Hồi Hướng Người Đã Mất

PHƯƠNG PHÁP ĐƠN GIẢN HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC  CHO NGƯỜI ĐÃ MẤT (.PDF)

Mền Quang Minh

Mền Quang Minh

Các Bậc Đạo Sư của Chân Ngôn Tông Nhật Bản ghi nhận là: “Trong tất cả Chân Ngôn và Đà La Ni giúp cho người đã chết mau chóng tiêu trừ được tội chướng và tăng trưởng Phước Trí thì không có gì vượt qua nổi “A Di Đà Căn Bản Đà La Ni” với “Quang Minh Chân Ngôn

Pháp đơn giản này có tên gọi là “Thánh Linh Hồi Hướng” và được minh họa như sau:

1_A Di Đà Căn Bản Chân Ngôn: (Đọc tiếp…)

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 03/04/2015

KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH

Mật Tạng Bộ 3_ No.1096 (Tr.409_Tr.421)

KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH

Hán Văn: Chùa Phước Thọ sa Môn BA LÔN (Sadāprarudīta) soạn

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 31/03/2015

Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận

Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận – Tập 1 (.PDF)

Thượng Sư Tsong Khapa tạo luận
Pháp sư Pháp Tôn dịch sang Hán văn
Jeffrey Hopkins dịch sang Anh văn
Thích Pháp Chánh, Thích Pháp Quang
& Huyền Thanh hợp dịch sang Việt văn

Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận

Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận

PHẨM 1. TỔNG QUÁT
Chương 1: Lý do phát khởi lòng tin
Chương 2: Con đường đến Phật quả
Chương 3: Kim cang thừa
Chương 4: Bổn tôn Du già
Chương 5: Phương pháp tu trong Bốn Mật Bộ
Chương 6: Một mục tiêu là Phật quả
Chương 7: Nhận định về Bốn Mật Bộ
Chương 8: Tiến nhập Mật thừa
Chương 9: Sự tranh luận về Bổn tôn Du già trong Sự Mật và Hành Mật
Chương 10: Cấu trúc tổng quát

PHẨM 2: SỰ MẬT (KRIYA TANTRA)
Chương 11: Luật nghi
Chương 12: Chuẩn bị
Chương 13: Pháp tự khởi
Chương 14: Thỉnh trí tôn hiện tiền
Chương 15: Trì tụng Mật chú
Chương 16: Thiền quán không có sự trì tụng Mật chú
Chương 17: Thành tựu Tất địa

PHẨM 3. HÀNH MẬT (CARYA TANTRA)
Chương 18: Dẫn nhập
Chương 19: Hữu tướng Du già
Chương 20: Vô tướng Du già

PHẨM 4. DU GIÀ MẬT (YOGA TANTRA)
Chương 21: Kinh điển căn bổn
Chương 22: Thệ nguyện
Chương 23: Quán sát Thánh tôn
Chương 24: Quán sát biểu tượng vi tế
Chương 25: Vô tướng Du già
Chương 26: Thành tựu Tất địa

« Newer Posts - Older Posts »

Categories