Đăng bởi: Tống Phước Khải | 13/07/2013

BỐN VỊ NHIẾP BỒ TÁT

1. Kim Cương Câu

2. Kim Cương Linh

3. Kim Cương Sách

4. Kim Cương Tỏa

Kim Cuong Toa

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 13/07/2013

BỐN NGOẠI CÚNG DƯỜNG BỒ TÁT

1. Kim Cương Đồ Hương

2. Kim Cương Đăng

3. Kim Cương Hoa

4. Kim Cương Phần Hương

Kim Cuong Dang

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 13/07/2013

BỐN NỘI CÚNG DƯỜNG BỒ TÁT

1. Kim Cương Ca

2. Kim Cương Hý

3. Kim Cương Vũ

4. Kim Cương Man

Kim Cuong Ca

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 12/07/2013

BA BỒ TÁT Ở PHƯƠNG BẮC

1. KIM CƯƠNG HỘ

2. KIM CƯƠNG NGHIỆP

3. KIM CƯƠNG QUYỀN

Kim Cuong Nghiep

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 12/07/2013

BỐN BỒ TÁT Ở PHƯƠNG TÂY

1. KIM CƯƠNG LỢI  

2. KIM CƯƠNG NGỮ  

3. KIM CƯƠNG PHÁP  

4. KIM CƯƠNG NHÂN  

Kim Cuong Loi

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 12/07/2013

BỐN BỒ TÁT Ở PHƯƠNG NAM

KIM CƯƠNG TRÀNG

Kim Cuong Trang

KIM CƯƠNG BẢO

Kim Cuong Bao

KIM CƯƠNG QUANG

Kim Cuong Quang

KIM CƯƠNG TIẾU

Kim Cuong Tieu

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 10/07/2013

BẢO BA LA MẬT BỒ TÁT

BẢO BA LA MẬT BỒ TÁT

Bao Ba La Mat

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 10/07/2013

PHÁP BA LA MẬT BỒ TÁT

PHÁP BA LA MẬT BỒ TÁT

Phap Ba La Mat

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 10/07/2013

NGHIỆP BA LA MẬT BỒ TÁT

NGHIỆP BA LA MẬT BỒ TÁT

Nghiep Ba La Mat

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 10/07/2013

KIM CƯƠNG BA LA MẬT BỒ TÁT

KIM CƯƠNG BA LA MẬT BỒ TÁT

Kim Cuong Ba La Mat

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 09/07/2013

THẬP ĐẠI MINH VƯƠNG

THẬP ĐẠI MINH VƯƠNG

10 Minh Vuong

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 09/07/2013

KIM CƯƠNG ĐỒNG TỬ

KIM CƯƠNG ĐỒNG TỬ

Kim Cuong Dong Tu

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 09/07/2013

CÂU LỢI CA LONG VƯƠNG

CÂU LỢI CA LONG VƯƠNG

kulikah1

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 07/07/2013

MINH VƯƠNG – MINH PHI

MINH VƯƠNG & MINH PHI

Minh Phi

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 07/07/2013

ĐẠI NGUYÊN SOÁI MINH VƯƠNG

ĐẠI NGUYÊN SOÁI MINH VƯƠNG

Dai Nguyen Soai Minh Vuong

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 06/07/2013

ĐẠI TIẾU MINH VƯƠNG

ĐẠI TIẾU MINH VƯƠNG

Dai Tieu Minh Vuong

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 06/07/2013

BỘ TRỊCH MINH VƯƠNG

BỘ TRỊCH MINH VƯƠNG

Bo Trich Minh Vuong

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 06/07/2013

ĐẠI LUÂN MINH VƯƠNG

ĐẠI LUÂN MINH VƯƠNG

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 06/07/2013

KHỔNG TƯỚC MINH VƯƠNG

KHỔNG TƯỚC MINH VƯƠNG

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 04/07/2013

Ô SÔ SA MA MINH VƯƠNG

Ô SÔ SA MA MINH VƯƠNG

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 04/07/2013

ÁI NHIỄM MINH VƯƠNG

ÁI NHIỄM MINH VƯƠNG

Ai Nhiem Minh Vuong

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 03/07/2013

KIM CƯƠNG DẠ XOA MINH VƯƠNG

KIM CƯƠNG DẠ XOA MINH VƯƠNG

Kim Cuong Da Xoa

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 02/07/2013

ĐẠI UY ĐỨC MINH VƯƠNG

ĐẠI UY ĐỨC MINH VƯƠNG

Dai Uy Duc Minh Vuong

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 02/07/2013

QUÂN TRÀ LỢI MINH VƯƠNG

QUÂN TRÀ LỢI MINH VƯƠNG

Quan Tra Loi

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 01/07/2013

BẤT ĐỘNG MINH VƯƠNG

BẤT ĐỘNG MINH VƯƠNG

Bat Dong Minh Vuong

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 30/06/2013

VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT

VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT

Van Thu Su Loi

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 29/06/2013

QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

Quan The Am

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 28/06/2013

KIM CƯƠNG TÁT ĐỎA

KIM CƯƠNG TÁT ĐỎA

Kim Cuong Tat Doa

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 27/06/2013

DƯỢC VƯƠNG, DƯỢC THƯỢNG BỒ TÁT

DƯỢC VƯƠNG, DƯỢC THƯỢNG BỒ TÁT

Duoc Vuong Duoc Thuong

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 26/06/2013

NHẬT QUANG BỒ TÁT

NHẬT QUANG BỒ TÁT

Nhat Quang

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 26/06/2013

NGUYỆT QUANG BỒ TÁT

NGUYỆT QUANG BỒ TÁT

Nguyet Quang

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 26/06/2013

KIM CƯƠNG TẠNG BỒ TÁT

KIM CƯƠNG TẠNG BỒ TÁT

Kim Cuong Tang

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 26/06/2013

BIỆN TÍCH BỒ TÁT

BIỆN TÍCH BỒ TÁT

Bien Tich

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 24/06/2013

TRỪ ƯU ÁM BỒ TÁT

TRỪ ƯU ÁM BỒ TÁT

Tru Uu Am

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 24/06/2013

VÔ LƯỢNG QUANG BỒ TÁT

VÔ LƯỢNG QUANG BỒ TÁT

Vo Luong Quang

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 24/06/2013

QUANG VÕNG BỒ TÁT

QUANG VÕNG BỒ TÁT

Quang Vong

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 24/06/2013

HƯƠNG TƯỢNG BỒ TÁT

HƯƠNG TƯỢNG BỒ TÁT

Huong Tuong

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 24/06/2013

BẤT KHÔNG KIẾN BỒ TÁT

BẤT KHÔNG KIẾN BỒ TÁT

Bat Khong Kien

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 23/06/2013

TRỪ CÁI CHƯỚNG BỒ TÁT

TRỪ CÁI CHƯỚNG BỒ TÁT

Tru Cai Chuong

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 23/06/2013

HIỀN HỘ BỒ TÁT

HIỀN HỘ BỒ TÁT

Hien Ho

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 23/06/2013

ĐẠI TINH TIẾN BỒ TÁT

ĐẠI TINH TIẾN BỒ TÁT

Dai Tinh Tien

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 23/06/2013

DIỆT ÁC THÚ BỒ TÁT

DIỆT ÁC THÚ BỒ TÁT

Diet Ac Thu

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 22/06/2013

DI LẶC BỒ TÁT

DI LẶC BỒ TÁT

Di Lac

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 22/06/2013

VÔ TẬN Ý BỒ TÁT

VÔ TẬN Ý BỒ TÁT

Vo Tan Y

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 22/06/2013

ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT

ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT

Dai The Chi

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 22/06/2013

HƯ KHÔNG TẠNG BỒ TÁT

HƯ KHÔNG TẠNG BỒ TÁT

Hu Khong Tang

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 19/06/2013

TÁM VỊ BỒ TÁT Ở PHƯƠNG ĐÔNG

TÁM VỊ BỒ TÁT Ở PHƯƠNG ĐÔNG

Bo Tat Dong Phuong

 

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 19/06/2013

25 BỒ TÁT Ở PHƯƠNG TÂY

25 BỒ TÁT Ở PHƯƠNG TÂY

25 Bo Tat

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 17/06/2013

PHỔ HIỀN BỒ TÁT

PHỔ HIỀN BỒ TÁT (.PDF)

Biên soạn: Huyền Thanh

PHỔ HIỀN BỒ TÁT
Biên soạn: HUYỀN THANH

Phổ Hiền Bồ Tát,tên Phạn là: Samanta-bhadra, hay Viśva-bhadra, dịch âm là
Tam Mạn Đa Bạt Đà La, Tam Mạn Đà Xá Hoành Đà, Bật Thâu Hoành Đà
(Viśva-bhadra)….dịch nghĩa là Tác Biến Cát (làm khắp mọi việc tốt lành), làm đầy đủ
vô lượng Hạnh Nguyện, bày khắp Bồ Tát của tất cả cõi Phật hiện tại cho nên Phật
Giáo Đồ thường tôn xưng là Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát để làm rõ Đức đặc biệt ấy.
Tên Phổ Hiền Bồ Tát bắt đầu xuất hiện trong Kinh Tam Mạn Đà Bạt Đà La Bồ
Tát, sau thấy rộng rãi ở các Kinh rồi thành Tín Ngưỡng phổ biến.
_ Đại Nhật Kinh Sớ, quyển thứ nhất nói: “Phổ Hiền Bồ Tát. Phổ (Samanta,
hay Viśva) nghĩa là khắp tất cả nơi chốn, Hiền (Bhadra) nghĩa là rất Diệu Thiện”
nhằm nói Phổ Hiền Bồ Tát y theo Tâm Bồ Đề (Bodhi-citta) để khởi Nguyện Hạnh với
Thân Khẩu Ý thảy đều bình đẳng, khắp tất cả nơi chốn thuần một Diệu Thiện, đầy đủ
mọi Đức cho nên gọi là Phổ Hiền.

_ Kinh Pháp Hoa (Saddharma-puṇḍarika-sūtra) ghi nhận Phổ Hiền là vị Bồ Tát
ở cõi nước Tịnh Diệu của Đức Phật Bảo Uy Đức Thượng Vương Như Lai phía Đông
cõi Sa Bà (Sāha-loka-dhātu) nghe Thế Giới này nói Kinh Pháp Hoa liền thống lãnh
năm trăm vị Đại Bồ Tát đến nghe Pháp và phát Tâm hộ trì Chính Pháp của Đức Phật
Thích Ca Mâu Ni (Śākya-muṇi)
Phẩm Phổ Hiền Khuyến Phát ghi nhận Phổ Hiền Bồ Tát ngồi trên lưng con voi
trắng sáu ngà, thủ hộ cho người trì Kinh Pháp (Xem tiếp…)

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 17/06/2013

DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG NHƯ LAI

DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG NHƯ LAI

Duoc Su Luu Ly Vuong Quang

« Newer Posts - Older Posts »

Categories