Đăng bởi: Tống Phước Khải | 11/09/2014

BẠC GIÀ PHẠM MẪU TRÍ TUỆ ĐÁO BỈ NGẠN TÂM KINH

BẠC GIÀ PHẠM MẪU TRÍ TUỆ ĐÁO BỈ NGẠN TÂM KINH 

Hán dịch : Kim Cương Thượng Sư_ CỐNG CÁT PHÁP SƯ TỬ

Dịch âm Hán Việt và Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements
Đăng bởi: Tống Phước Khải | 11/09/2014

PHẬT THUYẾT THÁNH PHẬT MẪU BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Đại Tạng Kinh_ Tập 8_No. 257

PHẬT THUYẾT THÁNH PHẬT MẪU BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng  Triều Phụng Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh_ Truyền Pháp Đại Sư , kẻ bầy tôi được ban áo tía là THI HỘ phụng chiếu dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 11/09/2014

PHẬT NÓI KINH VĂN THÙ SƯ LỢI BÁT NIẾT BÀN

Đại Tạng Kinh_ Tập 14_ No.463

PHẬT NÓI KINH VĂN THÙ SƯ LỢI BÁT NIẾT BÀN 

Hán dịch: Đời Tây Tấn_ Cư Sĩ NIẾP ĐẠO CHÂN

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 10/09/2014

PHẬT THUYẾT THÁNH PHẬT MẪU BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Đại Tạng Kinh_ Tập 8_No. 257

PHẬT THUYẾT THÁNH PHẬT MẪU BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH (.PDF)

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng  Triều Phụng Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh_ Truyền Pháp Đại Sư , kẻ bầy tôi được ban áo tía là THI HỘ phụng chiếu dịch

 Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 10/09/2014

No.256 | BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Đại Tạng Kinh_ Tập 8_No. 256

Đường Phạn phiên đối Tự Âm

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH (.PDF) 

Hán Văn: Tây Kinh, trích từ bản sao chép trên vách tường đá của chùa Đại Hưng Thiện_ TỪ ÂN Hòa Thượng phụng chiếu thuật lởi TỰA

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 10/09/2014

No.255 | BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Đại Tạng Kinh_ Tập 8_No. 255

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH (.PDF)

(Đôn Hoàng thạch thất bản: Bản trong nhà đá ở Đôn Hoàng)

Hán dịch:Nước Đại Đường _ Đại Đức Tam Tạng Pháp Sư Sa Môn PHÁP THÀNH dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 10/09/2014

No. 254 | BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Đại Tạng Kinh_ Tập 8_No. 254

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH (.PDF)

Hán dịch : Đời Đường, Thượng Đô_ Chùa Đại Hưng Thiện Tam Tạng Sa Môn                    TRÍ TUỆ LUÂN phụng chiếu dịch

Việt dịch : HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 10/09/2014

No. 253 | BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Đại Tạng Kinh_ Tập 8_No. 253

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH (.PDF)

Hán dịch: Nước Kế Tân_ Tam Tạng BÁT NHÃ cùng với nhóm LỢI NGÔN dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 10/09/2014

PHỔ BIẾN TRÍ TẠNG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Đại Tạng Kinh_ Tập 8_No. 252

PHỔ BIẾN TRÍ TẠNG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH (.PDF)

Hán dịch: Nước Ma Kiệt Đà_ Tam Tạng Sa Môn PHÁP NGUYỆT trùng dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 10/09/2014

No. 251 | BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Đại Tạng Kinh_ Tập 8_No. 251

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH (.PDF)

Hán dịch: Đời Đường_ Tam Tạng Pháp Sư HUYỀN TRANG dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 10/09/2014

MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐẠI MINH CHÚ KINH

Đại Tạng Kinh_ Tập 8_No. 250

MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐẠI MINH CHÚ KINH (.PDF)

Hán dịch: Diêu Tần_ Thiên Trúc Tam Tạng CƯU MA LA THẬP

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đại Tạng Kinh_Tập 8 _ No.259

PHẬT NÓI KINH QUÁN TƯỞNG PHẬT MẪU BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA BỒ TÁT (.PDF)

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_Minh Giáo Đại Sư THIÊN TỨC TAI phụng chiếu dịch

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch : HUYỀN THANH

Đại Tạng Kinh_ Tập 8 _ No.258

PHẬT NÓI KINH THÁNH PHẬT MẪU TIỂU TỰ BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA (.PDF) 

Hán dịch : Tây Thiên Trung Ấn Độ _ Nước Nhạ Lan, chùa Mật Lâm, Tam Tạng được ban áo tía là THIÊN TỨC TAI phụng chiếu dịch

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch : HUYỀN THANH

Đại Tạng Kinh _ Tập 8 _ No.249

PHẬT NÓI ĐẾ THÍCH BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH (.PDF) 

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Tán Đại Phu Thí Hồng Lô Khanh_ Truyền Pháp Đại Sư (kẻ bầy tôi là) THI HỘ phụng chiếu dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đại Tạng Kinh _ Tập 8_ No.248

PHẬT NÓI KINH NGŨ THẬP TỤNG BÁT NHÃ BA LA MẬT (.PDF) 

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Tán Đại Phu Thí Hồng Lô Khanh_ Truyền Pháp Đại Sư (kẻ bầy tôi là) THI HỘ phụng chiếu dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đại Tạng Kinh_ Tập 8_ No.247

PHẬT NÓI KINH BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA LIỄU NGHĨA (.PDF)

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Phụng Đại Phu Thí Hồng Lô Khanh_ Truyền Pháp Đại Sư (Kẻ bầy tôi là) THI HỘ phụng chiếu dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đại Tạng Kinh_ Tập 8 _ No.242

PHẬT NÓI KINH BIẾN CHIẾU BÁT NHÃ BA LA MẬT (.PDF)

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Tán Đại Phu Thí Hồng Lô Khanh_ Truyền Pháp Đại Sư (Kẻ bầy tôi là) THI HỘ phụng chiếu dịch.

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Đại Tạng Kinh_ Tập 8_ No.243

KINH ĐẠI LẠC KIM CƯƠNG BẤT KHÔNG CHÂN THẬT TAM MA GIA (.PDF)

(Prajñā-pāramitā-naya-sutra)

Hán dịch: Khai Phủ Nghi Đồng Tam Ty_ Đặc Tiến Thí Hồng Lô Khanh Túc Quốc Công, thực ấp gồm ba ngàn hộ, ban áo tía tặng Tư Không, tên Thụy là Đại Giám, chính hiệu là Đại Quảng Trí_ Chùa Đại Hưng Thiện, Tam Tạng Sa Môn  BẤT KHÔNG phụng chiếu dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đại Tạng Kinh_ Tập 8_ No.241

KINH KIM CƯƠNG ĐỈNH DU GIÀ LÝ THÚ BÁT NHÃ (.PDF)

Hán dịch: Đời Đường_ Thiên Trúc Tam Tạng KIM CƯƠNG TRÍ (Vajra-bodhi) y theo bản Phạn ở Trung Thiên dịch
Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch : HUYỀN THANH

Đăng bởi: TPK | 09/09/2014

KINH THẬT TƯỚNG BAN NHƯỢC BA LA MẬT

Đại Tạng Kinh_ Tập 8 _ No.240

KINH THẬT TƯỚNG BAN NHƯỢC BA LA MẬT (.PDF)

Hán dịch: Đời Đường_ Thiên Trúc Tam Tạng BỒ ĐỀ LƯU CHÍ (Bodhiruci)
Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch : HUYỀN THANH

Đại Tạng Kinh _Tập 8_ No.230

KINH THÁNH BÁT THIÊN TỤNG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA NHẤT BÁT BÁCH DANH CHÂN THẬT VIÊN NGHĨA ĐÀ LA NI (.PDF)

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Phụng Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh_ Truyền Pháp Đại Sư, kẻ bầy tôi được ban áo tía là nhóm THI HỘ phụng chiếu dịch

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 08/09/2014

PHẬT NÓI KINH PHÁP HOA TAM MUỘI

Đại Tạng Kinh _ Tập 9 _No.269

PHẬT NÓI KINH PHÁP HOA TAM MUỘI (.PDF)

_MỘT QUYỂN_

Hán dịch: Đời Tống_ Lương Châu Sa Môn TRÍ NGHIÊM

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 07/09/2014

PHẬT NÓI KINH MƯỜI ĐIỀU TỐT LÀNH

Đại Tạng Kinh _ Tập 14_ No.432

PHẬT NÓI KINH MƯỜI ĐIỀU TỐT LÀNH (.PDF)

Hán dịch: Mất tên người dịch_ Nay phụ bản ghi chép của đời Tần

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 07/09/2014

KINH DANH HIỆU CỦA TÁM ĐỨC PHẬT

Đại Tạng Kinh_ Tập 14_ No.431

KINH DANH HIỆU CỦA TÁM ĐỨC  PHẬT (.PDF) 

Hán  dịch: Đời Tùy_ Thiên Trúc Tam Tạng XÀ NA QUẬT ĐA

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 07/09/2014

KINH TÁM CÁT TƯỜNG

Đại Tạng Kinh _ Tập 14 _ No.430

KINH TÁM CÁT TƯỜNG (.PDF)

Hán dịch: Đời Lương_ Phù Nam Tam Tạng TĂNG GIÀ BÀ LA (Saṃgha-varman hay Saṅgha-pāla)

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 07/09/2014

PHẬT NÓI KINH TÊN ĐỨC PHẬT CỦA TÁM BỘ

Đại Tạng Kinh _ Tập 14 _ No.429

PHẬT NÓI KINH TÊN ĐỨC PHẬT CỦA TÁM BỘ (.PDF)

Hán dịch: Đời Nguyên Ngụy_ Thiên Trúc Bà La Môn Cồ Đàm BÁT NHÃ LƯU CHI

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 07/09/2014

PHẬT NÓI KINH BÁT DƯƠNG THẦN CHÚ

Đại Tạng Kinh _ Tập 14 _ No.428

PHẬT NÓI KINH BÁT DƯƠNG THẦN CHÚ (.PDF) 

Hán dịch: Đời Tây Tấn _ Nguyệt Thị Tam Tạng TRÚC PHÁP HỘ (Dharma-rakṣa)

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 07/09/2014

PHẬT NÓI KINH BÁT CÁT TƯỜNG THẦN CHÚ

Đại Tạng Kinh _ Tập 14 _ No.427

PHẬT NÓI KINH BÁT CÁT TƯỜNG THẦN CHÚ (.PDF)

Hán dịch: Đời Ngô _ Nguyệt Thị Ưu Bà Tắc CHI KHIÊM

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 04/09/2014

KINH NHẤT TỰ KỲ ĐẶC PHẬT ĐẢNH

Mật Tạng Bộ 2_ No.953 (Tr.294_Tr.301)

KINH NHẤT TỰ KỲ ĐẶC PHẬT ĐẢNH

Quyển 1 (.PDF)

Quyển 2 (.PDF)

– Quyển 3 (.PDF)

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 02/09/2014

BIỆN TÀI THIÊN

BIỆN TÀI THIÊN (.PDF)

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 01/09/2014

LONG VƯƠNG PHÁP KINH

Long Vương Pháp Kinh (.PDF)

NĀGARĀJA

Bản cập nhật tháng 5/2015

Mật Tạng Bộ 4_ No.1231 (Tr.166_ Tr.169)

ĐẠI LUÂN KIM CƯƠNG TU HÀNH TẤT ĐỊA THÀNH TỰU VỚI PHÁP CÚNG DƯỜNG (.PDF) 

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 01/09/2014

PHẬT NÓI KINH ĐẠI LUÂN KIM CƯƠNG TỔNG TRÌ ĐÀ LA NI

Mật Tạng Bộ 4 _No.1230 (Tr.161 _ Tr.166)

PHẬT NÓI KINH ĐẠI LUÂN KIM CƯƠNG TỔNG TRÌ ĐÀ LA NI (.PDF) 

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 23/08/2014

PHẬT NÓI KINH BỐN PHẨM PHÁP MÔN

Đại Tạng Kinh _ Tập 17 _ No.776

PHẬT NÓI KINH BỐN PHẨM PHÁP MÔN (.PDF)

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng _ Triều Phụng Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh_ Minh Giáo Đại Sư (kẻ bầy tôi là) PHÁP HIỀN phụng chiếu dịch.

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 19/08/2014

Các bài kinh & thần chú Thí Thực

Mật Tạng Bộ 4 _ No.1313 (Tr.464 _ Tr.465)
PHẬT NÓI KINH CỨU BẠT DIỄM KHẨU NGẠ QUỶ ĐÀ LA NI

Mật Tạng Bộ 4 _ No.1314 (Tr.465 _ Tr.466)
PHẬT NÓI KINH CỨU DIỆN NHIÊN NGẠ QUỶ ĐÀ LA NI THẦN CHÚ

Mật Tạng Bộ 4 _ No.1315 (Tr.466 _ Tr.468)
PHÁP BỐ THÍ THỨC ĂN UỐNG  VỚI NƯỚC CHO CÁC LOÀI QUỶ ĐÓI

Mật Tạng Bộ 4 _ No.1316 (Tr.468)
PHẬT THUYẾT CAM LỘ ĐÀ LA NI CHÚ

Mật Tạng Bộ 4 _ No.1318 (Tr.468 _ Tr.472)
KINH DU GIÀ TẬP YẾU CỨU A NAN ĐÀ LA NI  DIỆM KHẨU QUỸ NGHI

Mật Tạng Bộ 4 _ No.1319 (Tr.472 _ Tr.473)
DU GIÀ TẬP YẾU DIỄM KHẨU THÍ THỰC DUYÊN CỚ KHỞI DẠY CHO A NAN ĐÀ

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 19/08/2014

Thí Thực Tiên Hành

Thí Thực Tiên Hành (.PDF)

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 18/08/2014

PHẬT NÓI KINH THÍ NGẠ QUỶ CAM LỘ VỊ ĐẠI ĐÀ LA NI

Mật Tạng Bộ 4_ No.1321 (Tr.484_Tr.488)

PHẬT NÓI KINH THÍ NGẠ QUỶ CAM LỘ VỊ ĐẠI ĐÀ LA NI (.PDF)

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 18/08/2014

Chú Thập Cam Lộ (Lantsa)

A DI ĐÀ PHÁP ĐÀN (.PDF)

Chú Thập Cam Lộ chữ Lantsa (A Di Đà Pháp Đàn)

Chú Thập Cam Lộ chữ Lantsa (A Di Đà Pháp Đàn)

THẬP CAM LỘ CHÚ Là chân ngôn của đức Phật A Di Đà. Cũng gọi A Di Đà chú, A Di Đà đại tâm chú, Bạt Nhất Thiết Nghiệp Chướng Căn Bản Đắc Sinh Tịnh Độ thần chú, Vô Lượng Thọ Như Lai căn bản đà-la-ni. Đà-la-ni căn bản biểu tỏ nội chứng, bản thệ, công đức của Vô Lượng Thọ Như Lai, có đủ các công đức hiện đời này được yên ổn, tội chướng tiêu diệt, (sau khi chết) được sinh về cõi Tịnh độ an dưỡng Cực lạc. (theo Phật Quang đại từ điển)

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 18/08/2014

Mền Quang Minh

Mền Quang Minh chữ Lantsa

Mền Quang Minh chữ Lantsa

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 16/08/2014

ĐẠI PHẬT ĐẢNH QUẢNG TỤ ĐÀ LA NI KINH

Mật Tạng Bộ 2 _No.946 (Tr.172_ Tr.179)

ĐẠI PHẬT ĐẢNH QUẢNG TỤ ĐÀ LA NI KINH

Quyển 1

Quyển 2

Quyển 3+4

Quyển 5

Hán dịch: Mất tên người dịch
Việt dịch: Sa Môn THÍCH QUẢNG TRÍ
Phục hồi Phạn Chú: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 16/08/2014

DU GIÀ TẬP YẾU DIỄM KHẤU THÍ THỰC NGHI

Mật Tạng Bộ 4_ No.1320  (Tr.473 _ Tr.484)

DU GIÀ TẬP YẾU DIỄM KHẤU THÍ THỰC NGHI

Phạn Hán: Không rõ tên người dịch
Phạn Việt dịch: HUYỀN THANH

Đại Tạng Kinh_ Tập 10_ No.295

KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM – PHẨM NHẬP VÀO PHÁP GIỚI

Lược ghi phẩm Nhập Pháp Giới trong Kinh Hoa Nghiêm: HUYỀN THANH
Đồ hình minh họa: Sưu tập từ trang Web buddha-dharma.org

Mật Tạng Bộ 2_ No.944 (Tr. 514_ Tr.519)

KINH NHÂN VƯƠNG HỘ QUỐC BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA ĐÀ LA NI NIỆM TỤNG NGHI QUỸ 

Hán dịch: Khai Phủ Nghi Đồng Tam Ty_Đặc Tiến Thí Hồng Lô Khanh_ Túc
Quốc Công, thực ấp gồm ba ngàn hộ_ Ban áo tía tặng Tư Không, tên thụy là Đại
Giám, tên hiệu chính là Đại Quảng Trí_Chùa Đại Hưng Thiện_Tam Tạng Sa Môn
BẤT KHÔNG phụng chiếu dịch
Sưu tập Thủ Ấn, phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 31/07/2014

Phật Đỉnh Tôn Thắng Pháp Kinh

Phật Đỉnh Tôn Thắng Pháp Kinh (.PDF)

UṢṆĪṢA-VIJAYA

(Bản cập nhật tháng 7/2014)

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 30/07/2014

Lăng Nghiêm Đại Bi Thập Chú

Lăng Nghiêm Đại Bi Thập Chú (.PDF)

DAŚA-MANTRA

(Bản cập nhật tháng 7/2014)

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 30/07/2014

Thủ Lăng Nghiêm Thần Chú Pháp

Thủ Lăng Nghiêm Thần Chú Pháp (.PDF)

ŚŪRAṂGAMA

(Bản cập nhật tháng 7/2014)

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 07/07/2014

Diệu Pháp Liên Hoa Mật Pháp

Diệu Pháp Liên Hoa Mật Pháp (.PDF)

Bản cập nhật tháng 7/2014

Mật Tạng Bộ 2_ No.1002 (Tr.606_ Tr.607)

BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH TỲ LÔ GIÁ NA PHẬT ĐẠI QUÁN ĐỈNH QUANG CHÂN NGÔN

(Trích trong Bất Không Quyến Sách Kinh, quyển 28)
Phạn Hán dịch: Khai Phủ Nghi Đồng Tam Ty_ Đặc Tiến Thí Hồng Lô Khanh_
Túc Quốc Công, thực ấp gồm ba ngàn hộ_ Ban áo tía tặng Tư Không, tên thụy là Đại
Giám, tên hiệu chính là Đại Quảng Trí_Chùa Đại Hưng Thiện_ Tam Tạng Sa Môn
BẤT KHÔNG phụng chiếu dịch
Phạn Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 06/07/2014

TỲ LÔ QUÁN ĐỈNH QUANG CHÂN NGÔN

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 06/07/2014

A DI ĐÀ PHÁP ĐÀN

« Newer Posts - Older Posts »

Categories