Archive for the ‘Uế Tích (Ucchuṣma)’ Category

Uế Tích Kim Cương Pháp Kinh

Posted by: Tống Phước Khải on 16/06/2014

MAN ĐA LA CỦA UẾ TÍCH KIM CƯƠNG

Posted by: Tống Phước Khải on 15/03/2014

UẾ TÍCH KIM CƯƠNG BÁCH TỰ MINH

Posted by: Tống Phước Khải on 24/02/2014

UẾ TÍCH KIM CƯƠNG CHÂN NGÔN

Posted by: Tống Phước Khải on 07/02/2014