Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 13/06/2017

KINH TÔN THẮNG BỒ TÁT THƯA HỎI NHẤT THIẾT CHƯ PHÁP NHẬP VÔ LƯỢNG MÔN ĐÀ LA NI

Mật Tạng Bộ 4_ No.1343 (Tr. 843_Tr.850)

KINH TÔN THẮNG BỒ TÁT THƯA HỎI NHẤT THIẾT CHƯ PHÁP NHẬP VÔ LƯỢNG MÔN ĐÀ LA NI (.PDF)

Hán dịch: Bắc Tề_ Cư Sĩ VẠN THIÊN Ý

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: