Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 13/06/2017

KINH THÁNH CA NI PHẪN NỘ KIM CƯƠNG ĐỒNG TỬ BỒ TÁT THÀNH TỰU NGHI QUỸ

Mật Tạng Bộ 4_ No.1222A (Tr.102_Tr.118)

KINH THÁNH CA NI PHẪN NỘ KIM CƯƠNG ĐỒNG TỬ BỒ TÁT THÀNH TỰU NGHI QUỸ

_QUYỂN THƯỢNG (.PDF)

_QUYỂN TRUNG (.PDF)

_QUYỂN HẠ (.PDF)

Phạn Hán dịch: Chùa Đại Hưng Thiện_ Tam Tạng Sa Môn Đại Quảng Trí BẤT KHÔNG (Amogha-vajra) phụng chiếu dịch

Việt dịch: Sa Môn THÍCH QUẢNG TRÍ

Dịch âm Phạn Chú: HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: