Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 27/05/2017

KINH THÁNH CA NI PHẪN NỘ KIM CƯƠNG ĐỒNG TỬ BỒ TÁT THÀNH TỰU NGHI QUỸ

Mật Tạng Bộ 4_ No.1222B (Tr.118_Tr.124)

KINH THÁNH CA NI PHẪN NỘ KIM CƯƠNG ĐỒNG TỬ BỒ TÁT THÀNH TỰU NGHI QUỸ

_QUYỂN THƯỢNG_ (.PDF)

_QUYỂN TRUNG_ (.PDF)

_QUYỂN HẠ_ (.PDF)

(Trích ra từ Phẩm thứ sáu trong Tô Tất Địa Kinh Đại Minh Vương Giáo)

Hán dịch: Đởi Đường_ Tam Sạng Sa Môn Đại Quảng Trí BẤT KHÔNG (Amogha-vajra)

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: