Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 25/05/2017

PHÁP KIM CƯƠNG TỘC A MẬT LÝ ĐA QUÂN TRA LỢI TRONG TÂY PHƯƠNG ĐÀ LA NI TẠNG

Mật Tạng Bộ 4_ No.1212 (Tr.49_Tr.72)

PHÁP KIM CƯƠNG TỘC A MẬT LÝ ĐA QUÂN TRA LỢI TRONG TÂY PHƯƠNG ĐÀ LA NI TẠNG (.PDF)

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: