Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 14/05/2017

HIỆU CHỈNH KINH

Mật Tạng Bộ 3

_ No.1117 ( Tr.506 ) PHẬT NÓI KINH QUÁN TỰ TẠI MẪU ĐÀ LA NI (.PDF)

Hán dịch: Tây Thiên dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Tán Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh_ Minh Giáo Đại Sư PHÁP HIỀN phụng chiếu dịch

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

_ No.1118 (Tr.507 ) PHẬT NÓI KINH NHẤT THẬP BÁT TÝ ĐÀ LA NI (.PDF)

Hán dịch: Tây Thiên dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Tán Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh_ Minh Giáo Đại Sư PHÁP HIỀN phụng chiếu dịch

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch : HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: