Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 07/05/2017

KINH CÔNG ĐỨC TẮM PHẬT

Đại Tạng Kinh_ Tập 16_No.698

KINH CÔNG ĐỨC TẮM PHẬT (.PDF)

Hán dịch: Đại Đường Sa Môn THÍCH NGHĨA TỊNH

Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: