Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 04/04/2017

HỘ MA CÚNG DƯỜNG PHÁP (1)

Hộ Ma Toàn Tập, Quyển 1

THỨ TỰ CÚNG HỘ MA KIM ĐẠI NHẬT TỨC TAI (Trung Viện) (.PDF)

Phạn Việt dịch: HUYỀN THANH

(Bản đã hiệu chỉnh)

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: