Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 12/03/2017

NGHI THỨC TRÌ TỤNG

TÂM KINH SÁM PHÁP (.PDF)

NGHI THỨC TRÌ TỤNG BẢO KHIẾP ẤN ĐÀ LA NI (.PDF)

QUÁN THẾ ÂM TU TRÌ NGHI QUỸ (.PDF)

CẦU NGUYỆN VÃNG SINH TỊNH ĐỘ (.PDF)

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: