Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 02/03/2017

TỲ SA MÔN THIÊN VƯƠNG HẰNG TU LƯỢC QUỸ

TỲ SA MÔN THIÊN VƯƠNG HẰNG TU LƯỢC QUỸ (.PDF)

Hán dịch: Trúc Ba Cát Cử (Drupa-Kagyu) Trụ Trì chùa Cát Tường Pháp Thích Kiến Luân cung dịch

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: