Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 21/02/2017

TƯ LIỆU VỀ PHÁP CÚNG DƯỜNG KHÓI

_PHÁP CÚNG KHÓI GOM TỤ TIỀN CỦA (.PDF)

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

_TỔNG QUAN VỀ PHÁP CÚNG DƯỜNG KHÓI (.PDF)

Soạn dịch: Trần Ngọc Nguyên

_NGHI THỨC TỊNH HÓA CÚNG DƯỜNG KHÓI – NGUỒN TĂNG TRƯỞNG CÁT TƯỜNG (.PDF)

Việt dịch: Trần Ngọc Nguyên

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: