Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 21/02/2017

ĐỒ CÁT NI (ḌĀKIṆĪ)

ḌĀKIṆĪ (.PDF)

Biên soạn: HUYỀN THANH

Đồ Cát Ni, tên Phạn là Ḍākiṇī, dịch âm là Noa Cát Ninh, Noa Cát Ni, Noa Chỉ Nễ, Đồ Kỳ Ni, Đồ Chỉ Ni, Trà Cát Nễ, Đà Kỳ Ni, Tra Chỉ Ni… tên Tây Tạng là Mkhaḥ-ḥgrōma hay Khandroma, dịch ý là Không Hành Mẫu, là Phật Mẫu hoặc Minh Phi của Tạng Truyền Phật Giáo.

[…]

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: