Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 21/02/2017

BA TÔN TRƯỜNG THỌ

BA TÔN TRƯỜNG THỌ (.PDF)

Soạn dịch: HUYỀN THANH

Tạng Truyền Phật Giáo thường dùng Trường Thọ Phật, Tôn Thắng Phật Mẫu, Bạch Độ Mẫu tượng trưng cho Phước Thọ Cát Tường và xưng là Trường Thọ Tam Tôn (3 Tôn Trường Thọ)

Tại Tây Tạng trong nhiều chùa miếu thường thấy hình thức tổ hợp của tượng Phật, trong đó có một dạng Trường Thọ Tam Tôn dùng Trường Thọ Phật làm Chủ Tôn ở chính giữa, phía dưới bên trái là Bạch Độ Mẫu, phía dưới bên phải là Tôn Thắng Phật Mẫu

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: