Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 19/02/2017

PHÁP CÚNG KHÓI GOM TỤ TIỀN CỦA

PHÁP CÚNG KHÓI GOM TỤ TIỀN CỦA (.PDF)

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

(Đại Bảo Pháp Vương đời thứ 13: Cát Mã Ba Đôi Đốc Đa Kiệt (Karmapa Dudul Dorje) truyền thừa Pháp gom chứa Phước Đức tư lương. Thượng Sư hứa là không cần truyền miệng, đều có thể tu trì)

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: