Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 11/02/2017

VĂN CẦU THỈNH VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT

VĂN CẦU THỈNH VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT (.PDF)

*)Duyên khởi: Khi Thượng Sư Lạc Tang Đà Mỹ ở tại núi Ngũ Đài đóng kín cửa khổ tu thời vì lợi ích rộng lớn cho chúng sinh ở đất Hán (Trung Quốc), nên cầu thỉnh Đa Thức Nhân Ba Thiết đem Tạng văn này dịch thành Hán văn

*)Biên khúc: Na Âm

*)Diễn Xướng: Mạc Nhĩ Căn_ Na Nhân Hoa_ Đào Cách Tư_ Mã Khắc Tháp Lạp_ Na Âm_ Tư Nhật Cổ Lãnh_ Hô Qua_ Ca Nhật Địch

*)Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: