Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 07/02/2017

CÁT TƯỜNG KIM CƯƠNG LỢI TRẢO ĐÀ LA NI

CÁT TƯỜNG KIM CƯƠNG LỢI TRẢO ĐÀ LA NI (.PDF)

Phạn ngữ là: Hy Lợi Ban Trát Lạt Để Nhữ Na Mã Đạt Lạt Ni (Śrī-vajra-tīkṣṇa-nakha dhāraṇī)

Tạng ngữ là: Cát Tường Kim Cương Lợi Trảo Đà La Ni

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: