Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 22/01/2017

NGHI QUỸ ĐƠN GIẢN CỦA BÀI VĂN CẦU NGUYỆN TÁM THÁNH CÁT TƯỜNG TỰ TẠI

NGHI QUỸ ĐƠN GIẢN CỦA BÀI VĂN CẦU NGUYỆN TÁM THÁNH CÁT TƯỜNG TỰ TẠI (.PDF)

Phục hồi Tạng Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: