Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 19/01/2017

BÀI VĂN TÁN TỤNG CHÂN NGÔN SÁU CHỮ & NGHI QUỸ “ĐẠI BI LỤC TỰ”

BÀI VĂN TÁN TỤNG CHÂN NGÔN SÁU CHỮ (.PDF)

NGHI QUỸ NIỆM TỤNG “ĐẠI BI LỤC TỰ CHÂN NGÔN CẤP TỐC GIA TRÌ KỲ THỈNH TỤNG” (.PDF)

Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: