Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 12/01/2017

THẦN CHÚ CẦU XIN MƯA THUẬN GIÓ HÒA

THẦN CHÚ CẦU XIN MƯA THUẬN GIÓ HÒA (.PDF)

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: