Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 12/01/2017

MỘT VÀI THẦN CHÚ QUAN TRỌNG CỦA PHẬT GIÁO TÂY TẠNG

MỘT VÀI THẦN CHÚ QUAN TRỌNG CỦA PHẬT GIÁO TÂY TẠNG (.PDF)

Sưu tập và dịch âm Tạng Chú: HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: