Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 10/01/2017

NGUYỆT TRÀNG NGUYỆT ĐÀ LA NI (Candra-ketu-candra-dhāraṇī)

NGUYỆT TRÀNG NGUYỆT ĐÀ LA NI (.PDF)

(Candra-ketu-candra-dhāraṇī)

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: