Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 11/09/2016

ĐẠI BẢO LÂU CÁC THIỆN TRỤ BÍ MẬT ĐÀ LA NI

Mật Tạng Bộ 2

_ No.1005A (Tr.619 _ Tr.625)

KINH ĐẠI BẢO QUẢNG BÁC LÂU CÁC THIỆN TRỤ BÍ MẬT ĐÀ LA NI (.PDF)

_QUYỂN THƯỢNG_

_QUYỂN TRUNG_

_QUYỂN HẠ_

 

_ No. 1006 (Tr.636_Tr.641)

KINH QUẢNG ĐẠI BẢO LÂU CÁC THIỆN TRỤ BÍ MẬT ĐÀ LA NI (.PDF)

_QUYỂN THƯỢNG_

_QUYỂN TRUNG_

_QUYỂN HẠ_

 

_ No. 1007 (Tr.657 _ Tr.668)

MẪU LÊ ĐÀ LA NI CHÚ KINH (.PDF)

 

_ ĐẠI BẢO QUẢNG BÁC LẦU CÁC CHÂN NGÔN (.PDF)

(Bản hiệu chỉnh 09/2016)

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: