Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 26/06/2016

HIỆU CHỈNH KINH 26/06/2016

 

Mật Tạng Bộ 3 hiệu chỉnh lại 2 bản đăng ngày 19/06/2016

_ No.1069 (Tr.142 _ Tr.146) THẬP NHẤT DIỆN QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT TÂM NIỆM TỤNG NGHI QUỸ KINH (QUYỂN TRUNG)

_ No.1071 (Tr.152 _ Tr.154) KINH THẬP NHẤT DIỆN THẦN CHÚ

 

Mật Tạng Bộ 4

_ No.1333 (Tr.561 _ Tr.564)

KINH HƯ KHÔNG TẠNG BỒ TÁT HỎI ĐÀ LA NI CHÚ CỦA BẢY ĐỨC PHẬT (.PDF)

_ No. 1334 (Tr.565 _ Tr.567)

KINH NHƯ LAI PHƯƠNG TIỆN THIỆN XẢO CHÚ (.PDF)

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: