Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 11/06/2016

KINH HIỆU CHỈNH 06/2016

Mật Tạng Bộ 2_ No.965 (Tr.339_Tr.342)

KINH ĐẠI DIỆU KIM CƯƠNG ĐẠI CAM LỘ QUÂN NOA LỢI DIỄM MAN SÍ THỊNH PHẬT ĐỈNH (.PDF)

 

Mật Tạng Bộ 3

_No.1076 (Tr.178 _ Tr. 185)

THẤT CÂU ĐÊ PHẬT MẪU SỞ THUYẾT CHUẨN ĐỀ ĐÀ LA NI KINH (.PDF)

_No.1177B (Tr.776_Tr.777)

THIÊN BÁT VĂN THÙ NHẤT BÁCH BÁT DANH TÁN (.PDF)

_No.1187 (Tr.808_Tr.811)

PHẬT NÓI TỐI THẮNG DIỆU CÁT TƯỜNG CĂN BẢN TRÍ TỐI THƯỢNG BÍ MẬT NHẤT THIẾT DANH NGHĨA TAM MA ĐỊA PHẦN (.PDF)

Quyển Thượng

Quyển Hạ

_No.1189 (Tr.820_Tr.826)

PHẬT NÓI KINH NGHĨA TÊN CHÂN THẬT TỐI THẮNG CỦA VĂN THÙ BỒ TÁT (Ārya-mañjuśrī-nāma-saṃgīti) (.PDF)

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: