Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 17/05/2016

CHÚ LUÂN (bản hiệu chỉnh 05/2016)

_ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA ĐÀ LA NI (.PDF)

_QUAN ÂM LINH CẢM CHÂN NGÔN (.PDF)

QUAN ÂM LINH CẢM CHÂN NGÔN

QUAN ÂM LINH CẢM CHÂN NGÔN

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: