Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 06/05/2016

BỐN VỊ BỒ TÁT VÀ TÁM VỊ KIM CƯƠNG HỘ TRÌ KINH KIM CƯƠNG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA

BỐN VỊ BỒ TÁT VÀ TÁM VỊ KIM CƯƠNG HỘ TRÌ KINH KIM CƯƠNG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA (.PDF)

Soạn dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: