Đăng bởi: TNN | 03/05/2016

CÁC CHÂN NGÔN TRONG NGHI THỨC TỤNG KINH KIM CANG

CÁC CHÂN NGÔN TRONG NGHI THỨC TỤNG KINH KIM CANG (.PDF)

Soạn dịch: HUYỀN THANH

(Bản đã hiệu chỉnh 5/4/2016)


Danh mục

%d bloggers like this: