Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 03/05/2016

CÁC CHÂN NGÔN TRONG NGHI THỨC TỤNG KINH KIM CANG

CÁC CHÂN NGÔN TRONG NGHI THỨC TỤNG KINH KIM CANG (.PDF)

Soạn dịch: HUYỀN THANH

(Bản đã hiệu chỉnh 5/4/2016)

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: