Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 24/04/2016

NHƯ Ý CHÂN NGÔN

Biên soạn: HUYỀN THANH

nhu y 1

NHƯ Ý CHÂN NGÔN 1

OṂ   PADMOṢṆĪṢA  VIMALE _ HŪṂ  PHAṬ

[Hãy như sự thanh tịnh (hoặc sự xa lìa bụi dơ cấu bẩn)  của Liên Hoa Phật Đỉnh mà khủng bố phá bại mọi chướng ngại]

OṂ_ HANU  PĀŚA_  BHARA  HEYE _ SVĀHĀ

(Hãy cột trói đánh ngã sự bệnh chết, như chặt đứt được gánh nặng, thành tựu tốt lành)

 

nhu y 2

NHƯ Ý CHÂN NGÔN 2

OṂ   PADMOṢṆĪṢA  VIMALE _ HŪṂ  PHAṬ

[Hãy như sự thanh tịnh (hoặc sự xa lìa bụi dơ cấu bẩn)  của Liên Hoa Phật Đỉnh mà khủng bố phá bại mọi chướng ngại]

OṂ_ HANU  PHAṢA_  BHARA  HEYE _ SVĀHĀ

(Hãy an vui với sự bệnh chết, như chặt đứt được gánh nặng, thành tựu tốt lành)

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: