Đăng bởi: Tống Phước Khải | 23/04/2016

KINH TÔ TẤT ĐỊA YẾT LA (hiệu chỉnh 21/4/16)

Mật Tạng Bộ 1 – No.893

KINH TÔ TẤT ĐỊA YẾT LA – Quyển Thượng (.PDF)

KINH TÔ TẤT ĐỊA YẾT LA – Quyển Trung (.PDF)

KINH TÔ TẤT ĐỊA YẾT LA – Quyển Hạ (.PDF)

Hán dịch: Đời Đường_Trung Thiên Trúc Tam Tạng THÂU BA CA LA (Śubha-kara-siṃha: Thiện Vô Uý)

Việt dịch: Sa Môn THÍCH QUẢNG TRÍ

Phục hồi Phạn Chú: HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: