Đăng bởi: Tống Phước Khải | 28/03/2016

LỤC MÔN ĐÀ LA NI KINH LUẬN

Mật Tạng Bộ 4_ No.1361 (Tr. 878_Tr.881)

LỤC MÔN ĐÀ LA NI KINH LUẬN (.PDF)

(Phụ thêm Quảng Thích)

Hán văn: Bồ Tát THẾ THÂN (Vasu-bandhu) tạo làm

Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: