Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 07/09/2015

QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT CHÚ LUÂN

Soạn dịch: HUYỀN THANH

_BẠCH THÂN QUÁN TỰ TẠI CHÚ LUÂN (.PDF)

BẠCH THÂN QUÁN TỰ TẠI CHÚ LUÂN

BẠCH THÂN QUÁN TỰ TẠI CHÚ LUÂN

_DIỆT TỘI ĐẮC NGUYỆN ĐÀ LA NI (.PDF)

DIỆT TỘI ĐẮC NGUYỆN ĐÀ LA NI

DIỆT TỘI ĐẮC NGUYỆN ĐÀ LA NI

_QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT HÀNH ĐẠO CẦU NGUYỆN ĐÀ LA NI CHÚ (.PDF)

QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT HÀNH ĐẠO CẦU NGUYỆN ĐÀ LA NI CHÚ

QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT HÀNH ĐẠO CẦU NGUYỆN ĐÀ LA NI CHÚ

_THỦY NGUYỆT QUÁN ÂM CHÂN NGÔN (.PDF)

THỦY NGUYỆT QUÁN ÂM CHÂN NGÔN

THỦY NGUYỆT QUÁN ÂM CHÂN NGÔN

_TÙY NGUYỆN ĐÀ LA NI CHÚ LUÂN (.PDF)

TÙY NGUYỆN ĐÀ LA NI CHÚ LUÂN

TÙY NGUYỆN ĐÀ LA NI CHÚ LUÂN

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: