Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 01/09/2015

KHỔNG TƯỚC MINH VƯƠNG CHÚ

Soạn dịch: HUYỀN THANH

_ĐẠI KHỔNG TƯỚC MINH CHÚ (Mahā-mayūra-vidya) (.PDF)

ĐẠI KHỔNG TƯỚC MINH CHÚ (Mahā-mayūra-vidya)

ĐẠI KHỔNG TƯỚC MINH CHÚ (Mahā-mayūra-vidya)

_PHẬT MẪU ĐẠI KHỔNG TƯỚC MINH VƯƠNG TÂM ĐÀ LA NI (.PDF)

PHẬT MẪU ĐẠI KHỔNG TƯỚC MINH VƯƠNG TÂM ĐÀ LA NI

PHẬT MẪU ĐẠI KHỔNG TƯỚC MINH VƯƠNG TÂM ĐÀ LA NI

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: