Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 22/08/2015

VẠN TỰ TỤC TẠNG KINH

Một số bản kinh đã được dịch từ Tục Tạng Kinh.

  • 0057, Thập Nhị Lễ , 1 quyển, 【Long Thọ Bồ Tát tạo, Thiền-Na Quật Đa Biệt dịch 】
Advertisements

Categories

%d bloggers like this: