Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 19/08/2015

TẦN THÂN DŨNG MÃNH TRÀNG ĐÀ LA NI

TẦN THÂN DŨNG MÃNH TRÀNG ĐÀ LA NI (.PDF)

(Nirnāda-vijṛmbhita-sūra-ketu-dhāraṇī: Chấn Hống Phấn Tấn Dũng Mãnh Tràng Đà La Ni)

Soạn dịch: HUYỀN THANH

TẦN THÂN DŨNG MÃNH TRÀNG ĐÀ LA NI

TẦN THÂN DŨNG MÃNH TRÀNG ĐÀ LA NI

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: