Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 07/08/2015

KINH DIỆU CÁT TƯỜNG BÌNH ĐẲNG TỐI THƯỢNG QUÁN MÔN ĐẠI GIÁO VƯƠNG

Mật Tạng Bộ 3_ No.1192 (Tr.915_Tr.924)

KINH DIỆU CÁT TƯỜNG BÌNH ĐẲNG TỐI THƯỢNG QUÁN MÔN ĐẠI GIÁO VƯƠNG (.PDF)
_QUYỂN THỨ BA_

Hán dịch: Đời Tống, Quốc Sư của Khiết Đan, Tam Tạng Pháp Sư của nước Ma Kiệt Đà Trung Thiên Trúc là TỪ HIỀN dịch
Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: