Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 02/08/2015

THỦ LĂNG NGHIÊM TÂM CHÚ

Lăng Nghiêm Tâm Chú

Thủ Lăng Nghiêm Tâm Chú (Đại Quảng Trí Bất Không truyền dạy)

LAṂ_ OṂ ANALE ANALE _ VIŚADA VIŚADA _ BANDHA BANDHA _ BANDHANI BANDHANI _ VAIRA VAJRAPĀṆI PHAṬ_ HŪṂ BHRŪṂ PHAṬ _ SVĀHĀ

Lăng Nghiêm Tâm Chú

Thủ Lăng Nghiêm Tâm Chú (Bát Lạt Mật Đế truyền dạy)

OṂ_ ANALE VIŚUDDHE _ VAIRA VAJRADHĀRI _ BANDHA BANDHANI _ VAJRAPĀṆI PHAṬ_ HŪṂ ṬRŪṂ PHAṬ_ SVĀHĀ

Lăng Nghiêm Tâm Chú

Thủ Lăng Nghiêm Tâm Chú (Đức Phật Sống NẶC NA truyền dạy)

OṂ_ ANALE ANALE _ VIŚUDDHE VIŚUDDHE _ VIRE VIRE _ SOME SOME _ VAJRADHĀRIṆI _ CCHINDHA CCHINDHA _ BHINDHA BHINDHA _ VAJRAPĀṆI HŪṂ PHAṬ_ SVĀHĀ HŪṂ ṬRŪṂ BANDHA PHAṬ_ SVĀHĀ

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: