Đăng bởi: TNN | 18/07/2015

THÁNH ĐA LA BỒ TÁT PHẠN TÁN

Mật Tạng Bộ 3_ No.1107 (Tr.478_Tr.478)

THÁNH ĐA LA BỒ TÁT PHẠN TÁN (.PDF)

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Tán Đại Phu Thí Hồng Lô Khanh_Truyền Pháp Đại Sư (kẻ bầy tôi là) THI HỘ phụng chiếu dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH


Danh mục

%d bloggers like this: