Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 13/07/2015

KINH KIM CƯƠNG QUANG DIỆM CHỈ PHONG VŨ ĐÀ LA NI

Mật Tạng Bộ 2_ No.1027A (Tr.728_Tr.734)

KINH KIM CƯƠNG QUANG DIỆM CHỈ PHONG VŨ ĐÀ LA NI (.PDF)

Hán dịch: Đại Đường_ Nam Ấn Độ Tam Tạng BỒ ĐỀ LƯU CHÍ (Bodhiruci)
Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: