Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 07/07/2015

KINH XUẤT SINH VÔ BIÊN MÔN ĐÀ LA NI

Mật Tạng Bộ 2 _ No.1018 (Tr.702_ Tr.706)

KINH XUẤT SINH VÔ BIÊN MÔN ĐÀ LA NI (.PDF)
(Ananta-mukha nirhāra-dhāraī sūtra)

Hán dịch: Núi Chung Nam, chùa Chí Tướng_Thượng Tọa Tướng Quân Sư TRÍ NGHIÊM phiên dịch lần nữa
Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: