Đăng bởi: Tống Phước Khải | 03/07/2015

PHẬT NÓI KINH NHẤT HƯỚNG XUẤT SINH BỒ TÁT

Mật Tạng Bộ 2 _ No.1017 (Tr.698_ Tr.702)

PHẬT NÓI KINH NHẤT HƯỚNG XUẤT SINH BỒ TÁT (.PDF)

Hán dịch: Đời Tùy_ Thiên Trúc Tam Tạng XÀ NA QUẬT ĐA (Jñāna-gupta)
Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: