Đăng bởi: Tống Phước Khải | 28/06/2015

ĐÔNG MẬT THẬP TAM PHẬT CHÂN NGÔN ĐÀ LA NI

ĐÔNG MẬT THẬP TAM PHẬT CHÂN NGÔN ĐÀ LA NI (.PDF)

(Mật Nghiêm Đại Hải Thập Tam Tôn Như Lai Thánh Chúng Chân Ngôn)

Hán Văn: Không rõ tác giả

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: