Đăng bởi: Tống Phước Khải | 27/06/2015

NGHI THỨC TRÌ TỤNG HẰNG NGÀY DÀNH CHO PHẬT TỬ TẠI GIA

NGHI THỨC TRÌ TỤNG HẰNG NGÀY DÀNH CHO PHẬT TỬ TẠI GIA (.PDF)

Biên soạn: Trần Ngọc Nguyên
(Tổng hợp và biên soạn dựa theo nghi thức của Chân Ngôn Tông – Nhật Bản)

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: