Đăng bởi: Tống Phước Khải | 15/05/2015

ĐẠI SỨ CHÚ PHÁP KINH

Mật Tạng Bộ 4_ No.1268 (Tr.298_Tr.303)

ĐẠI SỨ CHÚ PHÁP KINH 

Hán dịch: Nước Nam thiên Trúc_Tam Sạng Sa Môn BỒ ĐỀ LƯU CHI

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: