Đăng bởi: Tống Phước Khải | 12/05/2015

KINH VÔ CẤU TỊNH QUANG ĐÀ LA NI 

Mật Tạng Bộ 2 _ No.1024(Tr.717 _ Tr.721)

KINH VÔ CẤU TỊNH QUANG ĐÀ LA NI 

Hán dịch: Đời Đường_ Thiên Trúc Tam Tạng DI ĐÀ SƠN phụng chiếu dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: