Đăng bởi: Tống Phước Khải | 09/05/2015

KINH A NAN ĐÀ MỤC KHƯ NI HA LY ĐÀ

Mật Tạng Bộ 2_ No.1013 (Tr.685_Tr.688)

KINH A NAN ĐÀ MỤC KHƯ NI HA LY ĐÀ

(Ananta-mukha-nirhāra-dhāraṇī-vyākhyāna-kārikā)

Hán dịch: Đời Tống_ Thiên Trúc Tam Tạng CẦU NA BẠT ĐÀ LA (Guṇa-bhadra: Công Đức Hiền)

Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: